فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
1. اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1331

چکیده
  امروزه تحقیقات زیادی در سیستم­های یادگیری تطبیقی مبتنی بر وب، در حال انجام است به نحوی که بتوان سیستم را مطابق سبک یادگیری کاربر، شخصی سازی نمود. تاکنون سبک های یادگیری گوناگونی معرفی شده­اند که از آن میان کارایی مدل جکسون در این مقاله مد نظر قرار می­گیرد تا اثربخشی این مدل در مدلسازی رفتارها و سبک یادگیری یادگیرندگان در سیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
2. بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1332

چکیده
  در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش­های علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه­های یادگیری الکترونیکی می­نماید. از روش­های پیرو عقل و منطق در یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و بررسی پیش نیازها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
3. خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان

مریم مشکوۃ؛ علیرضا نصیری فیروز

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 263-270

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1333

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی روش خود ارزشیابی به عنوان راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامر زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان ایرانی است. برای دستیابی به این هدف، 60 دانش‌آموز پسر در دوره راهنمایی با گروه سنی 13 الی 16 سال شرکت کردند. برای همسان سازی گروه‌ها از نظر مهارت زبانی، آزمون نلسون 1976 سری 50 اجرا شد. دانش‌آموزانی که تفاوت فاحشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
4. بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ سیده سمیه میرمرادی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 271-280

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1334

چکیده
  تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی، کودکان را از تجارب روزانه در دنیای طبیعی جدا کرده است. می­توان گفت ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز در حال قطع شدن است و مدارس یکی از مهم­ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می­باشد. آنچه که این مقاله به آن پرداخته، جنبه­های مختلف کارکرد طبیعت در فضاهای آموزشی است. تفاوت در این کارکردها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
5. مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

راضیه رضازاده؛ مهرداد میراحمدی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 281-289

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1335

چکیده
  مدل­سازی و شبیه­سازی رشد شهری، می­تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط انسان­ساخت و محیط طبیعی- به منظور کمک به تصمیم­گیری برنامه­ریزان در شرایط پیچیده- باشد. مدل اتوماسیون سلولی، روشی کارآمد در تشریح فرایند رشد شهری­، و ابزاری مفید برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیطی سناریوهای مختلف برنامه­ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره

محمد حسین طالب پور؛ وحیدرضا کلات جاری

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 291-306

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1336

چکیده
  روش بهینه­یابی براساس الگوریتم ژنتیک (GA) از جمله روش­های مفید بهینه­یابی است؛ اما کندی این فرایند بهینه­یابی از طریق GA جهت نیل به نقطه بهینه و عدم شناخت دقیق پارامترها و روابط حاکم بر GA، از قبیل تعداد نسل­ها، نرخ پیوند، نرخ جهش، چگونگی فرایندانتخاب و .... سبب می شود تا در برخی موارد GAبهینه محلی را بیابد و در آن متوقف شود. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش علوم
7. تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک

مهرداد کازرونی؛ قاسم اعظمی راد

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، صفحه 307-315

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1337

چکیده
  در طول انجام مراحل پرسکاری در قالب مرحله­ای برش، موقعیت مرکز فشار قالب، اثر مهمی در بالانس بودن عملیات پرسکاری دارد. اگر مرکز فشار قالب مرحله­ای در محل مناسبی قرار نگیرد، دور لبه برش پلیسه پیدا می­کند و همچنین با اعمال سایش شدیدتر باعث کاهش عمر قالب خواهد شد. در این تحقیق مدل محاسباتی و الگوریتمی ارائه می­شود که غیرمتعادل بودن ...  بیشتر