فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
1. بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور

مهرنوش خشنودی فر؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.212

چکیده
   این مطالعه، فرایند بین ­المللی­ سازی برنامه ­های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش­ عالی ایران (بادا) را مورد بررسی قرار داده و علاوه بر تعیین دلایل روی­آوری به این امر، عوامل تأثیر­گذار بر آن و راهبردهای مناسب برای دست­یابی به آن را تعیین نموده است. به این منظور پرسش­نامه­ای حاوی 8 سؤال پس از تأیید روایی آن توسط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
2. سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان

عباسعلی رستگار؛ مهدی ملک دار؛ مهدی تاج الدین

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 19-31

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.213

چکیده
  امروزه محققین بسیاری به بررسی علل شکاف بین دانشگاه و صنعت پرداخته‌اند تا از این طریق بتوانند عوامل تأثیر‌گذار بر رشد و توسعه اقتصادی را بیابند.‌این محققین در جوامع صنعتی به این نتیجه رسید‌ه‌اند که عامل رشد و توسعه اقتصادی‌، کارآفرینی می‌باشد و به همین منظور کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای در چنین کشورهایی پیدا کرده است. این مقاله به‌دنبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
3. یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی

فاطمه احمدی؛ طوبی صفری همت آبادی؛ اشرف السادات شکر باغانی؛ رسول کردنوقابی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.214

چکیده
  به منظور بهبود فرآیند یادگیری و تثبیت آموخته­ها، توجه به تفاوت­های فردی فراگیران الزامی است. نظام آموزش فردی (PSI) یکی از روش­های آموزشی است که به روشنی تفاوت­های فردی یاد گیرنده را لحاظ می­نماید. در این پژوهش کیفیت یادگیری فیزیک را با نظام آموزش فردی و نظام آموزش سنتی مورد مقایسه قراردادیم. بدین منظور،  طرح درس مبتنی بر PSI ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- تربیت معلم
4. بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات

محسن آیتی؛ مریم رستمی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 41-48

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی بهره‏گیری معلمان علوم مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر بیرجند در سال 1389 از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس طبقه‏بندی یونسکو (سطوح ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) انجام شده است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه پژوهش 217 نفر دبیران علوم (شامل رشته‏های زیست، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
5. نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی

سعید خزایی؛ حسین وحید دستجردی؛ محمدرضا طالبی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 49-56

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش پیامک، به عنوان مؤلفه عمده‌ و برجسته فناوری‌ ارتباطات سیار، برحوزه آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. بدین منظور 60  نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک با مهارت زبان انگلیسی در سطح مقدماتی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا گروه اول به شیوه سنتی و گروه دوم به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
6. بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

سولماز مرصعی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.217

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- تربیت معلم
7. بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

علیرضا ذاکری؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ هادی افرایی؛ شهناز زنگوئی

دوره 6، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 73-79

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2011.218

چکیده
  در سال­های اخیر استفاده از فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس به شدت در حال گسترش است. پژوهش حاضر به بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر سبزوار می­باشد که 330 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. این ...  بیشتر