فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
1. برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات

پیام رهنمائی ذکاوت؛ لئونارد برنارد

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.165

چکیده
  یکی از ابزارهای مهم در امر آموزش، پرسش و پاسخ و امتحان می باشد. طراحی آزمونک (کوئیز) در طول کلاس علاوه بر ترغیب دانشجو به مطالعه مبحث پیش از کلاس، عاملی جهت توجه دانشجویان به تدریس استاد و همراهی با وی می باشد. به ویژه در کلاس های پرجمعیت می توان از این ابزار جهت اداره کلاس نیز بهره جست؛ ولی بزرگترین سد در اجرای این امر، سختی برگزاری و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
2. انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی

خسرو رشید؛ علیرضا ذاکری؛ احمد سلحشوری؛ رسول کرد نوقابی

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 11-20

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.166

چکیده
  انگیزه تحصیلی نقش مهمی در یادگیری کلاسی بازی می کند،اما پژوهشهای دقیقی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است.درپژوهش حاضر سعی شد که ارتباط عوامل مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.نمونه پژوهش حاضر شامل 1015 نفر(445 دختر و 570 پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس روزانه دولتی استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
3. بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

سجاد نازی دیزجی

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 21-32

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.167

چکیده
  شناخت عوامل ذهنی و روانشناختی موثر در طراحی معماری، از شاخص های مهم آموزش معماری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی معماری در دانشجویان معماری دانشگاه غیر انتفاعی دیلمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته رشته معماری دانشگاه دیلمان می باشد که بر اساس فرمول تخمین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش مهندسی
4. کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسی برق- قدرت

علی اکبر عارف؛ علی اکبر مطیع بیرجندی؛ علیرضا دامن خورشید

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 32-40

چکیده
  توجه به برنامه ها و روش های آموزش در دو دهه اخیر، نشان می دهد که ایجاد وسایل کمک آموزشی یکی از ارکان مهم آموزش فراگیر محور است. یکی از وسایل کمک آموزشی در مهندسی قدرت، استفاده از نرم افزارهای کاربردی مطالعات سیستم قدرت از قبیل شبیه-ساز دیجتالی شبکه های الکتریکی (DIgSILENT)، نرم افزار سیستم های قدرت (PSCAD/EMTDC) و شبیه ساز مطلب (SIMULINK/ MATLAB) است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
5. یک شیوه الگوریتمی برای ایجاد فهم عمیق از ریاضیات با استفاده از روش مباحثه درسی

صادق رحیمی شعرباف

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 41-50

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.169

چکیده
  یکی از مسائل مهم در آموزش ریاضی بررسی چگونگی تلاش در ایجاد فهم عمیق از تعاریف، قضایا و ساختارهای ریاضی است. برای دست یابی به این منظور، معلم باید تمام دانش و ابزار را برای فهماندن به کار گیرد و فراگیرنیز باید تمام همت خود را مصروف فهمیدن نماید. در این مقاله ابتدا در مورد حوزه ریاضیات مفهومی بحث می شود و سپس موضوع روش آموزشی مباحثه ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
6. بررسی تاثیر کاربرد دست سازه های آزمایشگاهی بر کیفیت آموزش فیزیک

سمیرا سیدی؛ فاطمه احمدی؛ صادق نصری؛ مسعود صدرالاشرافی

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.170

چکیده
  امروزه در تلاش برای بهبود و ارتقای فرایند یادگیری، استفاده از روش های فعال و نوینبه جای روش های سنتی در آموزش، بسیار ضروری است.از جمله روش های فعال در تدریس علوم تجربی، روش دست به کار و روش آزمایشگاهی است. در این راستا برای جبران برخی از کمبودهای امکانات آزمایشگاهی استفاده از وسایل، ابزارهای ساده و دست سازه ها پیشنهاد می گردد.لذا در ...  بیشتر

یادداشت پژوهشی علوم تربیتی
7. بررسی تأثیر نقشه های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

حسین مهدی زاده؛ فریبا لطفی؛ مریم اسلام پناه

دوره 7، شماره 1 ، زمستان 1391، صفحه 65-72

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.171

چکیده
  هدف اصلی این مقاله شناخت و تعیین میزان تاثیر آموزش با استفاده از نقشه های استدلالی بر بهبود میانگین نمرات تفکر انتقادی دانش آموزان بود. این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی چند گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام یافته و داده های تحقیق با استفاده از آزمون ساده شده تفکر انتقادی واتسون گلیزر گردآوری شده است. در این راستا60 نفردانش آموز دختر ...  بیشتر