فصلنامه علمی
مقاله مروری سواد اطلاعاتی
1. اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4047.1985

چکیده
  پیشینه و اهداف: باوجود ظهور و پیشرفت فناوری­های نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه­های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگی­های نسل دیجیتال تغییر نداده­اند. این در حالی است که ویژگی­های اهالی دیجیتال بر روش­های یاددهی-یادگیری آن­ها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین تحولات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
2. تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی

بیژن ابدی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4233.2032

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از چالش‏های اساسی در نظام درسی آموزش عالی این است که دانشجویان از مهارت تفکر، استدلال و اندیشه‏ورزی برخوردار نیستند. به ویژه این مسئله، در موقعیت‏‏هایی خود را نشان می‏دهد که از فراگیران انتظار می‏رود با قدرت خلاقیت و ابداع، به نقد و بازطراحی اندیشه‏ها و افکار قدیمی بپردازند و حتی ایده‏ها و نظریات جدید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
3. تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 27-35

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3982.1967

چکیده
  پیشینه و اهداف: در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات است، تعلیم و تربیت نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به­طور چشم­گیری دچار تحول شده است. ورود فناوری اطلاعات تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغییر و تحول کرده است؛ در این میان نظام­های آموزشی به دلیل ماهیت معرفتی­شان بیش از دیگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
4. رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی

شراره میرزائی؛ علیرضا کیامنش؛ الهه حجازی؛ شکوه السادات بنی جمالی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 37-47

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3783.1941

چکیده
  پیشینه و اهداف: در موقعیت‌های تحصیلی فراهم بودن فرصت موفقیت و بازسازی یادگیری موجب افزایش خودباورییادگیرندگان در دستیابی به موفقیت می‌گردد. آموزش مسیر پیشرفت و نشان‌دادن نتایج سخت‌کوشی به چنین یادگیرندگانی، آنان را به تکاپو در جهت تسلط بر موقعیت یادگیری وا می‌دارد. حاصل آن احساس کنترل و خودمختاری همراه با احساس شایستگی است. چنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
5. تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم براساس مولفه های اقتصاد مقاومتی: روش آنتروپی شانون ن

حسین معافی؛ فایزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 49-61

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3850.1948

چکیده
  پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است . روش‌ها: روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
6. ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شمال‌غرب ایران

خیراله سربلند

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 63-74

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4091.1999

چکیده
  پیشینه و اهداف: ورود فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه شدن دانشگاه‌ها با چالش‌هایی نظیر افزایش تقاضا برای آموزش، نیاز به فعالیت‌های اقتصادی به منظور تهیۀ منابع جدید و کاربرد فناوری اطلاعات برای ارائۀ خدمات آموزش در بازار جهانی، سبب شده است که دانشگاه‌ها در مورد نقش‌های سنتی خود تجدیدنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
7. اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی

محمد علی رستمی نژاد؛ علی اکبر عجم؛ حسن ضابط

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 75-83

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4034.1982

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از دوره‌های تحصیلی حساس در زندگی هر فرد، دوران تحصیل ابتدایی است. دورانی که نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد بازی می‌کند و موفقیت یا شکست در این دوران تأثیرات بسیار جدی در آینده فرد خواهد داشت. در این میان نقش و اهمیت ریاضی به دلیل ضعف بیشتر دانش‌آموزان در این درس، بیش از سایر دروس احساس می‌شود. به همین علت تدریس این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
8. دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4069.1994

چکیده
  پیشینه و اهداف: جدایی یادگیرنده و مدرس در یادگیری الکترونیکی باعث شده است که بازخورد به‌عنوان پاشنه آشیل و مهم‌ترین چالش در این نوع یادگیری محسوب شود. بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های بازخورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
9. تاکسنومی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی دانشگاه بجنورد

زهرا نیکخواه فرخانی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 97-108

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4050.1987

چکیده
  پیشینه و اهداف: اولین گام اساسی برای بهبود کیفیت خدمات، شناخت انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمت و تعیین شکاف کیفیت خدمت و سپس اتخاذ استراتژی­های لازم برای کاهش شکاف و تامین نظر آن­ها می­باشد. در این صورت، نه تنها اولویت­گذاری آگاهانه و تخصیص منابع استراتژیک تسهیل می شود، بلکه مبنایی فراهم می­گردد تا بتوان کیفیت خدمات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
10. توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 109-121

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3771.1939

چکیده
  ­پیشینه و اهداف: معلم به­عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه­درسی در اثربخش سازی آموزش و تسهیل یادگیری نقش موثری دارد. کیفیت کار معلمان مهم‌ترین عامل موثر بر کیفیت یادگیری دانش­آموزان و موفقیت نظام‌های آموزشی است. معلمان به­عنوان یکی از اجزای پیچیده اکوسیستم مدرسه باید بتوانند انتظارات و تقاضاهای مسئولان و ذی‌نفعان مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
11. تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 123-134

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4242.2034

چکیده
  پیشینه و اهداف: ورود فناوری‌های جدید، تغییرات عمده‌ای در کلاس درس به وجود می‌آورد که سبب ایجاد تغییر در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری داخل نظام آموزش‌وپرورش و حتی محتوای آموزشی شده است. استفاده از ابزارهای آموزشی و وجود آن‌ها بیانگر این واقعیت است که دیگر عصر معلم به‌عنوان یگانه نیروی صاحب اقتدار آموزش سرآمده است. کلاس‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
12. اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال

خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ مریم ایزی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 135-144

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4209.2025

چکیده
  پیشینه و اهداف: نظام آموزشی، در هر دهه­ای با مخاطبان خاص خود به عنوان یادگیرنده مواجه است که این دانشجویان دارای ویژگی­ها، نیازها، علایق و ترجیحات آموزشی خاصی هستند که به نحو قابل ملاحظه­ای سیاست­ها، کمیت و کیفیت خدمات نظام آموزشی را تحت تأثیر خود قرار می­دهد. ظهور پدیده نسلی در مباحث و گفتمان­های عمومی دانشگاهی با مضامینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
13. تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان

علی دیناروند؛ زینب گلزاری

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 145-156

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3987.1968

چکیده
  پیشینه و اهداف: در میان عوامل و عناصر متعدد و فراوانی که در حوزه آموزش‌وپرورش دخیل هستند، یقیناً نقش معلم به‌عنوان محور و مدار علم و دانش و چراغ هدایت از سایرین برجسته‌تر واصلی‌تر است در حقیقت رهبری نسل آینده‌ی هر جامعه‌ای به دست معلمان آن جامعه است، بنابراین معلم باید ازلحاظ شخصیت آن‌چنان باشد که دانش‌آموزان او را به‌عنوان یک ...  بیشتر

مقاله مروری فناوری آموزش- آموزش عالی
14. اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی

علی محمد احمدوند؛ حسین نصیری؛ فاطمه نصرالهی‌نیا؛ احمد محجوبیان

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 157-168

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4178.2018

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه  فناوری‌های اطلاعاتی، فرایندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از دانش را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، اینترنت اشیاء به عنوان شبکه‌ای از انواع اشیاء متصل به هم می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در همه عرصه‌‌ها ایجاد نماید. مفهوم اتصال وسایل و اشیاء به همدیگر، پیشرفت تازه‌ای در اینترنت است؛ هر چیزی در هر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
15. تاثیر تکالیف ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته بر درگیرسازی رفتاری و انگیزشی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی

الهام جمور؛ مریم پورجمشیدی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 169-179

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3997.1972

چکیده
  پیشینه و اهداف: تکلیف فعالیتی است که بعد از تدریس به یادگیرندگان داده می‌شود و ممکن است در کلاس زیر نظر مدرس باشد یا در خارج از کلاس انجام شود. بخشی از تکالیف که به عنوان کار کلاسیدر محیط آموزشی انجام می­شود را تکالیف کلاسی می­نامند و بخش دیگر را یادگیرنده با خود به منزل برده تا علاوه بر حمایت معلمان از کمک والدین نیز بهره­مند شوند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
16. سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری

شایسته ولدی؛ سعید علی تاجر؛ حسن ختن لو

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 181-188

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3867.1950

چکیده
  پیشینه و اهداف: پیشرفت فناوری اطلاعات در زمینه‌ی تکنولوژی‌های قابل حمل، امکان توسعه‌ی "یادگیری همه‌جا حاضر" را مهیا کرده است. یادگیری موبایل (یادگیری حاضر در همه‌جا)، محیط یادگیری جدیدی است که در آن یادگیرنده در سناریویی از دنیای واقعی، با امکان دسترسی به منابع آنلاین، از طریق ابزارهای قابل حمل و شبکه‌های بی‌سیم قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
17. ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر

خسرو دانشجو؛ آرش حسینی علمداری؛ محمد معینی پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 189-197

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3861.1952

چکیده
  پیشینه و اهداف: در روند شکل‌گیری طرح، از وظایف معمار طراح است که بر اساس تجربه و دانش خود در مواجهه با مسئله‌های طراحی پاسخ‌هایی مناسب بیابد که از معیارهای مختلف و متفاوت تأمین کننده اهداف طراحی باشد. لذا توانایی ایجاد راه‌حل جدید و ناشناخته برای مسائل که به­طور معمول به نام خلاقیت از آن یاد می‌شود، یکی از مهارت‌های بنیادی موردنیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
18. تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان

مرتضی خوارزمی؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 199-209

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4002.1995

چکیده
  پیشینه و اهداف: در حـال حاضـر، توسـعه کـارآفرینی هـسته برنامه‌های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه­گذاری در قابلیت‌های کـارآفرینی منـابع انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی، نقش محوری ایفا نمایند. از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که در کشور، با یک جریان نوآور، قابلیت‌های کارآفرینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
19. رابطه بین سبک‏های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‏ آموزان دختر و پسر شهر دزفول

غلامرضا اصلانی؛ سیدامین عظیمی؛ نسیم سلیمانی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 211-220

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3959.1969

چکیده
  پیشینه و اهداف:  در دهه اخیر استفاده از فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان رشد سریعی داشته است. افزایش رایانه‏های شخصی، رایانه همراه یا گوشی‌های مجهز به آندروید و دسترسی آسان به اینترنت که توسط اپراتورهای تلفن فراهم شده زندگی میلیون‏ها انسان را تغییر داده است. این تغییرات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارها و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
20. تاثیر شبکه های اجتماعی بر اهمال کاری تحصیلی با نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش آموزان

داود طهماسب زاده شیخلار؛ مهدی صادق پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، صفحه 221-230

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2019.970

چکیده
  پیشینه و اهداف: استفاده از فناوری­های نوین ارتباطی به ­ویژه شبکه­های اجتماعی در دهه­های اخیر، ما را وارد عصر و جامعه تازه­ای کرده است؛ جامعه­ای که دانیل بل، آن را جامعه فرا صنعتی، تادا اومسو، آن را جامعه شبکه­ای و منوال کاستل، آن را جامعه اطلاعـاتی نامیده­اند. گسترش روزافزون فناوری­های مربوط به ارتباطات الکترونیکی ...  بیشتر