فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
1. شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه

نسرین احمدپورسامانی؛ علیرضا فارسی محمدی پور؛ سیدمحمد بهروز

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3212.1816

چکیده
  هدف این پژوهش این است که چه عناصری از طبیعت از نظر کودکان دارای اهمیت هستند و آیا امکان حضور و کاربست این عناصر در محیط­های آموزشی وجود دارد؟ این پژوهش بر آن است تا به کمک کودکان، راه­کارهایی در طراحی حیاط مدرسه با توجه به نقش طبیعت در رشد آموزش آنان مطرح کند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوایی است. براساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازی های رایانه ای آموزشی
2. نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی )

مینو شفایی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 121-131

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3116.1790

چکیده
  تحقیقات گسترده درباره آموزش معماری، نشان از اهمیت این موضوع دارد. رویکرد اصلی در بیشتر تحقیقات اخیر، آموزش یادگیرنده محور  است و بیشتر پژوهشگران بر تعامل و مشارکت استاد و دانشجو تاکید کرده اند. هدف اصلی این پژوهش­ها ارتقای انگیزش و یادگیری دانشجویان معماری است. از سویی در دنیای امروز، آموزش از طریق بازی های رایانه­ای مورد توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
3. سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3061.1777

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی جامع عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی جهت ارائه یگ الگوی جامع برای موفقیت یادگیری الکترونیکی می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، کلیه مقالاتی هستند (85 مقاله) که از سال 2007تا 2017در مورد عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در مجلات معتبر و با کلمات کلیدی مشخص، یافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
4. ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش

مظاهر آبادی؛ ناصر نوشادی؛ احسان ممتحن

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 147-155

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2997.1764

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جایگاه مهارت‌های تفکر انتقادی در برنامه­ درسی ریاضیات مدارس متوسطه عادی و تیزهوشان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه­یابی بود. برای این منظور، نمونه مورد بررسی شامل 71 معلم ریاضی،  360دانش‌آموز مقطع متوسطه اول ناحیه دو شیراز، سه کتاب درسی ریاضی و سه کتاب کمک درسی ریاضی، سوالات امتحان پایانی ریاضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
5. کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش

حمیدرضا کوشا؛ ثناء دنگ کوب؛ امیرعباس برزنونی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 157-171

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3075.1779

چکیده
  بهبود عملکرد دانشجویان همواره یکی از مهم‌ترین اهداف مسئولان و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به شمار می‌رود. عوامل متعددی بر عملکرد مناسب دانشجویان تأثیرگذار است. علاوه بر عواملی که در حوزه آموزش و یادگیری دانشجویان است، موضوع سلامت جسمانی و روانی نیز بر نحوه عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به منظور تصمیم‌گیری به‌موقع و متناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
6. اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 173-188

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3054.1776

چکیده
  باتوجه به تناقض در یافته­های اثربخشی روش­های آموزش از راه دور، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در آموزش عالی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر براساس روش­های تحلیل ثانویه و از نوع فراتحلیل و جامعه آماری آن شامل کلیه پژوهش­هایی است که در ارتباط با اثربخشی انواع آموزش­های از راه دور در آموزش عالی در داخل کشور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
7. اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 189-201

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3579.1899

چکیده
  از دیرباز ارزیابی وضعیت عملکرد سازمان­های متصدی امر تربیت کارورزان و متخصصین کارآمد و ماهر در حوزه فنی­حرفه­ای کشور، نشان­دهنده ضرورت پرداختن به این امر به عنوان نیاز اصلی جامعه درحال توسعه ایران بوده است. لذا با بررسی وضعیت ضرورت­های ایجابی جامعه فنی­حرفه­ای کشور در تامین نیروی انسانی کارآمد، به موضوع آسیب­شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
8. ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم

ندا غضنفری؛ علیرضا بادله

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 203-214

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3074.1780

چکیده
  با توجه به رشد روز افزون استفاده از استانداردهای تولید محتوا همچون استاندارد اسکورم در آموزش الکترونیکی، هدف پژوهش، ارزشیابی دوره­های محتوای آموزش الکترونیکی دانشگاه­های تحت استاندارد اسکورم از دیدگاه دانشجویان و اساتید است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان دوره‌های مجازی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
9. مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان ها

احمد حبیبی زاد نوین

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 215-227

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3226.1823

چکیده
  منابع انسانی یکی از دارایی­های بسیار مهم و عامل کلیدی برای موفقیت هر سازمان است که اهداف آن را با استفاده از قدرت، تجربه، دانش، رفتار و مهارت آنها برآورده می­سازد. از این رو آموزش منابع انسانی نقش مهمی در نیل به اهداف و رشد سازمان دارد. آموزش و یادگیری توسط فناوری­های مختلفی انجام می­گیرد. آموزش سنتی، آموزش از راه دور، آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی : مطالعه ی موردی استان مازندران

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 229-239

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3237.1825

چکیده
  این پژوهش باهدف تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی درس ریاضی در آموزش پرورش استان مازندران انجام‌شده است. روش تحقیق به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه متخصصان و خبرگان درس پژوهی است. شرکت‌کنندگان این پژوهش به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی 16 نفر انتخاب شدند. حجم نمونه را اشباع نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
11. طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

احد نویدی؛ سید علی خالقی نژاد؛ علی اصغر خلاقی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 241-257

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2738.1695

چکیده
  حرفه‌ای سازی دوره متوسطه برای دستیابی به هدف نهایی بهبود تناسب اقتصادی آموزش و پرورش با تحولات بازار کار به یک موضوع  چالش­برانگیز در ایران همانند جوامع دیگر تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارائه چهارچوب برنامه درسی آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش آموزان شاخه نظری انجام شده است. به این منظور، با رویکردی کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
12. تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان

زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 259-268

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2887.1761

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه‌ای میدانی است که به بررسی و تحلیل محتوایی متون کتاب‌های زبان‌فارسی (آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آن‌ها با سن زبان‌آموزان پرداخته‌است، نمونه‌ای تحقیق حاضر را تعداد 50 زبان‌آموز آموزش زبان‌فارسی تشکیل می‌دهند که با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته داده‌های تحقیق جمع‌آوری ‌شده­اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
13. شناسایی و تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 269-281

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2671.1681

چکیده
  هدف این مطالعه، شناسایی قوت­ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر موک‌ها  می‌باشد. این پژوهش، کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع کرانه­ای و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر، اشباع نظری در مقوله‌ها حاصل گردید. یافته ها نشان داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
14. معنویت گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروههای آموزشی

زهرا کاشانیها؛ فاطمه خالوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 283-291

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3285.1842

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقشپیش‌بینی کننده‌ی معنویت­گرایی در اثربخشی رهبری در محیط کار دانشگاه است. این پژوهش ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، کمی به روش پیمایشی توصیفیمی‌باشد. نمونه آماری به روش تصادفی طبقه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 115 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
15. ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 293-308

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3184.1809

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نظام یاددهی- یادگیری الکترونیکی در پردیس علوم اجتماعی-رفتاری دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان است. هم چنین این تحقیق به دنبال یافتن عوامل زیربنایی و متغیرهای مرتبط با ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکی است.تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، از نوع توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
16. سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 309-323

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3191.1812

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه سیر تکوینی مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیک با رویکرد آموزش الکترونیک است. برای این منظور با دو رویکرد کیفی و کمی به بررسی پژوهش­ها پرداخته شده است. در رویکرد کیفی، با مطالعه مقالات این حوزه، روند مشاهده شده در این مقالات مورد مقایسه قرار گرفته است. در رویکرد کمّی جدیدترین مقالات این حوزه براساس پارامترهای مهمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
17. رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 325-337

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3076.1781

چکیده
  روش­های تدریس دروس پایه معماری باید به گونه­ای باشند که موجب توسعه احساسات شخصی و کسب اعتماد به نفس نوآموزان گردد، لذا آموزش مناسب در آتلیه­های دروس پایه از اهمیت ویژه­ای جهت ارتقاء مهارت­ها­ی نوآموزان برخوردار می­باشد. هدف این پژوهش کیفی، آسیب شناسی آموزش معماری در دروس پایه و ارائه راه­کارهایی در جهت ارتقاء توانمندی­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش علوم
18. مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 339-348

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3163.1803

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود که در سال تحصیلی1395-96مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
19. تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 349-361

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3629.1910

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز مبتنی بر برنامه درسی آزمایشگاه شیمی عمومی1 طراحی شده با این اصول و بررسی تاثیر فعالیت عملی بر میزانیادگیری و نگرش دانشجومعلمان نسبت به اصول شیمی سبز می‌باشد. دوره آموزشی شامل دو آزمایش در آزمایشگاه شیمی عمومی 1 بر مبنای  اصول شیمی سبز می‌باشد. این آزمایش‌ها عبارتند از تعیین رابطه جرمی مولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
20. بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، صفحه 363-370

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.1402.1362

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان بود. پژوهش از  نوع کمی و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری، دانشجویان سال آخر رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع ارشد بودند که در دانشگاه‌های دولتی ایران در دانشگاه‌های اراک، بوعلی، خوارزمی و علامه طباطبایی به تحصیل اشتغال ...  بیشتر