فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
1. بررسی میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

خلیل میرزایی؛ حشمت اله سعدی؛ سید حمید موحد محمدی؛ رضا موحدی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 252-272

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2776.1709

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران و تعیین مؤثرترین سازه‌ها بر پذیرش این فناوری از سوی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی است. این پژوهش بـا اسـتفاده از پیمـایش و با بهره‌گیری از تکنیک آماری چند متغیره "تحلیل مسیر" انجـام شد. جامعة آماری در این پژوهش، کـه متشکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 273-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2922.1742

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی درک دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته تجربی و ریاضی از مفهوم حد بر اساس نظریه APOS است. نظریه APOS یک نظریه یادگیری است که بیشتر در ریاضیات دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظریه درک دانش‌آموزان از مفاهیم را در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند و قادر است ساختارهای ذهنی که شخص به‌منظور درک مفهوم می‌سازد را مدل‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
3. طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارکنان

مجتبی باغدارنیا؛ اقدسی احقر؛ امینه احمدی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 291-308

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3219.1820

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فاوا برای کارکنان است. جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار پژوهش با استفاده از مصاحبه و تحلیل کیفی مولفه هایی شامل مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، بکارگیری رایانه، واژه پرداز، صفحات گسترده، پایگاه داده، ارائه مطلب و اینترنت استخراج شده است. و براساس مولفه های فوق پرسشنامه ای با 35 گویه تنظیم گردیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازی های رایانه ای آموزشی
4. طراحی یک بازی رایانه‌ای هوشمند برای پیش‌بینی نارساخوانی بر مبنای علوم‌شناختی

زهرا نویسی؛ محمد ابراهیم شیری؛ بهروز مینایی بیدگلی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 309-319

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2148.1732

چکیده
  توانایی خواندن یکی از توانایی‌هایی است که در کیفیت زندگی مؤثر است. از بین کودکان با هوش­بهر معمولی و بیشتر، دانش آموزان دارای نارساخوانی با توجه به سن و توانایی هوشی خود، نارسایی عمده‌ای در یادگیری خواندن دارند. در هرگونه برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌ی درمان برای این افراد، تشخیص، اولین قدم و شرط لازم است. شناخت زودهنگام و به‌موقع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش علوم
5. تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم

زهره خوش نشین

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 321-328

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3275.1834

چکیده
  آموزش تلفیقی، ترکیب روش تدریس معمول سنتی با قالب چهره به چهره با تجهیزات مبتنی بر کاربرد فناوریست.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری در محیط تلفیقی سنتی- الکترونیکی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم است. جامعه آماری متشکل از دانش آموزان یک مدرسه متوسطه در شهرستان چابکسر انتخاب شد که160 دانش آموز در 6 کلاس مشغول به تحصیل هستند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
6. اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

تیمور اسمعیل زاده؛ آزاد الله کرمی؛ فرانک موسوی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 329-338

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3012.1770

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر جوانرود بررسی شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان جوانرود در سال 1395-96 می‌باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
7. کاربرد سیستم فازی در ارزشیابی دروس مهارتی : تولید چند رسانه ای آموزشی

فاطمه جعفرخانی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، صفحه 339-346

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2397.1622

چکیده
  نیاز به سیستم‌هایی از سنجش و ارزشیابی که بتواند علاوه بر بعد شناختی ابعاد دیگر رشد را موردتوجه قرار دهد یکی از چالش‌های مطرح در آموزش بوده است. این مقاله با استفاده از معیارهای منطق فازی به ارزشیابی عملکرد درس تولید چندرسانه‌ای پرداخته و با استفاده از نرم‌افزار مطلب برای یک گروه 30نفره از دانشجویان دختر که به‌صورت تصادفی از میان ...  بیشتر