فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
1. بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی

محمدصادق طاهر طلوع دل؛ زینت امینی فر

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 271-279

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.549

چکیده
  ویژگی‌های کالبدی مدارس ازجمله مباحث مهم در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری است. شرایط نامناسب محیط مدارس و عدم هماهنگی بنا با محیط اطراف لزوم توجه به مسائل آسایش محیطی را دوچندان می­نماید. پژوهش حاضر با هدف بازشناسانی معیارهای آسایش محیطی و ارائه راه­کارهایی برای ارتقای کیفی کالبد مدارس مبتنی بر بهبود یادگیری دانش­آموزان، انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
2. تأثیر آموزش چندرسانه‌ای بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایة ششم کلاس‌های چندپایة عشایری در درس علوم تجربی

موسی پیری؛ رقیه شاهی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 281-289

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.550

چکیده
  این پژوهش باهدف "بررسی تأثیر آموزش چندرسانه­ای بر درگیری تحصیلی دانش­آموزان پایة ششم کلاس­های چندپایه­ عشایری در درس علوم تجربی" انجام‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل40 نفر (19 دختر و 21 پسر ) از دانش­آموزان پایة ششم ابتدایی عشایری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
3. آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 291-304

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.551

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمیمتوسطه است. طرح آزمایشی از نوع پیشآزمون- پسآزمون بوده است. انتخاب دبیرستان محل اجرای طرح و انتخاب کلاس ها و اختصاص آنها به گروه های آزمایش و کنترل تصادفی است و دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر جعفرآباد می باشد. روش کار پژوهش در دو مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
4. چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری

مهدی خاک‌زند؛ سعید بابایی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 305-318

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.552

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه‌ی راه­کاری برای طراحی فضای باز در محیط‌های آموزشی کودکان با تأکید بر ارتقای یادگیری بوده است. راه­کاری که برخلاف سایر تحقیقات تنها به یک عامل نپرداخته و متشکل از مجموعه‌ای از مهم‌ترین عوامل کاربردی برای طراحان در این زمینه می­باشد. ابتدا با شناخت مؤلفه‌های مؤثر بر فضای باز مختص کودکان و ارتباط آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره ابتدایی
5. تأثیر آموزش چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژة ذهنی پایه ششم ابتدایی

حسین پناهی؛ سعید موسوی پور

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 319-327

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.553

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر چندرسانه‌ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری بخش بخش خواندن کلمات، روخوانی و روان‌خوانی آیات دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی پایة ششم ابتدایی شهر اراک انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه­تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 18 نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی آموزشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره ابتدایی
6. شناسایی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی

فریدون یزدانی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 329-340

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.554

چکیده
  هدف از این پژوهش استخراج شاخص‌های ارزشیابی کتاب‌های درسی برای تهیه و ساخت ابزاری در جهت ارزشیابی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بود. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری شامل منابع چاپی و الکترونیکی در حوزۀ معیارهای تدوین محتوا بین سال‌های 79 تا 94 و نیز آموزگاران ابتدایی شهرستان ملایر به تعداد 3150 نفر بود. از بین آموزگاران تعداد 380 نفر به شیوۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عالی
7. نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار

محسن کاملی؛ حمیدرضا عظمتی؛ فرزانه رمضی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، صفحه 341-350

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.555

چکیده
  دروس طراحی معماری به‌عنوان مهم‌ترین دروس رشتة مهندسی معماری در مقطع کارشناسی حائز اهمیت بوده و به‌نوعی آیندة حرفه­ای معماران به‌واسطة این دروس رقم می­خورد. در این مقاله مقایسه، تأثیر و میزان نزدیکی دروس طراحی معماری 2 و 4 در فعالیت­های حرفه­ای مهندسان معماری و بررسی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازی و... در ...  بیشتر