فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی جامعه شناسی فناوری آموزش
1. چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان

فهیمه گندمی حسنارودی؛ سید مهدی سجادی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 175-191

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.537

چکیده
  در حال حاضر تکنولوژی دیجیتال، با تسهیل ارتباطات و تعاملات، به معلمان کمک کرده است تا از انزوای حرفه‌ای خلاصی یابند. در دنیای دانش­محور کنونی، معلمان به عنوان یادگیرندگان، در جستجوی منابع فهم و دانش به منظور اثربخش‌تر نمودن تدریس خود و در نتیجه بهبود یادگیری دانش‌آموزان، در اجتماعات یادگیری حرفه‌ای، حضور می‌یابند. در حقیقت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
2. تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

طالب زندی؛ یوسف مهدوی نسب؛ هاشم فردانش؛ روشن احمدی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 193-205

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.538

چکیده
  در پژوهش حاضر به تحلیل پایان­نامه‌های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از منظر روش‌شناسی و زمینه­ی اجرایی پژوهش پرداخته شد. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل محتوا و جامعه پژوهش حاضر تمامی پایان نامه­های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران شامل 279 پایان‌­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه‌های علامه طباطبایی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
3. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل بر کیفیت آموزش الکترونیک

احمدرضا قاسمی؛ آذین شهریاری فرد

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 207-218

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.539

چکیده
  کسب و کار و به تبع آن آموزش الکترونیکی ازجمله الزامات جوامع امروزی تلقی می‌شود. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباطات فرهنگی، توسعه شتابان علمی و فناوری، گستردگی جامعه هدف خواهان خدمات با کیفیت آموزشی از جمله این اقتضائات محسوب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر رتبه­بندی شاخص­های مؤثر بر کیفیت آموزش­های الکترونیکی، از منظر دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
4. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان

فریده حمیدی؛ محمدباقر ببرازی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 219-233

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.540

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان و همچنین پیش‌بینی اضطراب امتحان، بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت دانش­آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل همه­ی دانش­آموزان سوم و چهارم دبیرستان‌های شهر محمدیه واقع در استان قزوین بود که در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی فناوری آموزش
5. بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما

حمیدرضا آراسته؛ یاسین سعیدی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.541

چکیده
  تدوین پایان­نامه یکی از مهم­ترین بخش­های آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه­ی آماری را کلیه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 92-91 و 93-92 دختر و پسر رشته‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- تربیت معلم
6. بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت

صادق نصری؛ عبدالحسین کرم‌پور؛ مهرداد پیروزنیا

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.542

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راه‌های کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت در دانشگاه شهید رجایی بوده است. این تحقیق یک تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است و چون در نهایت پیشنهادهای کاربردی ارائه خواهد نمود در دسته­ی تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای این منظور 5 شاخص نیازسنجی آموزشی، تدوین اهداف‌ و محتوای آموزشی، راهبردهای یاددهی - یادگیری، شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
7. مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

بهروز نظری؛ جواد پورکریمی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1395، صفحه 263-270

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.543

چکیده
  با توجه به توسعه­ی روزافزون فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) در جامعه و مدارس، پژوهش حاضر به منظور مقایسه­ی پیشرفت تحصیلی و بهره­گیری از این فناوری­ها (ICT) در دانش­آموزان دختر و پسر مدارس هوشمند و عادی و تعیین رابطه­ی این دو متغیر انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانش­آموزان پایه­ی پنجم دوره ابتدایی ...  بیشتر