فصلنامه علمی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه مالک اشتر

10.22061/tej.2014.95

چکیده

چکیده: در سال‌های اخیر تحول‌هات بنیادینی از شیوه‌ آموزشی استاد محور، به دانش‌آموز/ جو محور و استفاده از مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی 2 صورت گرفته است. با توجه به این تحولات، در زمینه فرآیند‌های مدیریت دانش شخصی 2 و ابزارهای سودمند پژوهش اندکی صورت گرفته است علاوه بر آن تحقیقات مختصری بر روی بررسی سودمندی استفاده از فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی 2 در آموزش مجازی 2، ارائه نشده است. پژوهش حاضر در راستای بررسی این مهم،  ابتدا در مرور ادبی، به شناسایی فرآیند‌های مدیریت دانش شخصی، ابزار‌های وب 2 و سپس هم‌پوشانی آن با آموزش پرداخته شده است. سپس11 نفر از متخصصین مدیریت دانش از نویسندگان مقالات ISI در سه دور، به عنوان خبره در دلفی پنل شرکت کرده‌اند و از میان نتایج مرور‌ ادبیات، فرآیندها و ابزار مناسب‌ هر کدام را انتخاب کردند. در انتها 300 نفر از دانشگران در جوامع دانشی آنلاین  شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند و از میان این افراد دانشگران 2 انتخاب شده و در شناسایی فرآیندها و ابزارهایی از مدیریت دانش شخصی 2 که قابل استفاده در آموزش است، پاسخ‌های لازم را داده‌اند. ابزارهای لازم با توجه به آزمون فریدمن اولویت‌بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جستجو و شناسایی، به دست آوردن، سازمان­دهی، اشتراک، خلق به عنوان فرآیند‌های کلیدی و ارتباطات به عنوان ابزار شناسایی شده‌اند. در هر کدام از این فرآیندها، ابزارهای متفاوت بر مبنای اولیت معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model for Leveraging the Tools of Personal knowledge Management 2.0 as the Next Generation of E-Learning

نویسندگان [English]

  • R. Farshad 1
  • P. Akhavan 2
  • D. Karimzadegan 1

1 Payame Noor Uni

2 Malek Ashtar Uni.

چکیده [English]

Assictant: In recent years a fundamental revolution has been seen in the education. This transformation is not only in the tools and methods, but in the concept and approach of education. One of these developments is in the transferring from teacher-centered methods into students-centered methods. In this transformation, personal knowledge management can be recognized as the coin of e-learning. Concurrent with this evolution in the methods, tools of teaching have been changed fundamentally from traditional teaching tools to e-learning and e-learning 2.0 (e-learning with Web 2.0 tools). This novel method has been studied in this research. At the first, personal knowledge management processes, Web 2.0 tools have been recognized and then the overlaps with the training have been studied. The suggested model has been composed of  these three areas, validated by the Delphi panel, and at last with chi-square test a survey has been done. 300 users of knowledge workers of online knowledge communities have been recognized and categorized; and knowledge workers 2.0 have been selected. In recognizing processes and tools of personal knowledge management, which can be used in e-learning, these knowledge workers answer the questions. On the other hand, 11 experts on Knowledge management (authors of ISI articles) in three rounds have been contributed in Delphi panel. The result of this study has been formed as a model for leveraging personal knowledge management tools in learning. This model includes the personal knowledge management 2.0 processes which can be used in learning. In addition, the best tools for each process have been identified in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:personal knowledge management
  • web 2.0
  • e-learning 2.0
  • model
  • Tools