استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،

چکیده

در خصوص معایب و مزایای استفاده از نرم­افزار پاورپوینت در تدریس، بحث­های زیادی مطرح است؛ ولی با توجه به بررسی­های مولف، تحقیق علمی و جامعی در زمینه میزان بهینه استفاده از آن در کلاس­های درس وجود ندارد. در این مقاله نتیجه تحقیقات انجام شده روی نحوه و میزان مناسب استفاده از پاورپوینت در زمان تدریس ارائه می­گردد. به این منظور هشت کلاس مختلف مربوط به یک درس ثابت مد نظر قرار گرفته­اند و در هر دو کلاس از یک روش خاص برای تدریس استفاده شده است. به عبارت دیگر در این تحقیق بر چهار روش مختلف آموزش، با چهار میزان مختلف استفاده از پاورپوینت در کلاس تمرکز شده است. انجام عملیات میدانی این پژوهش، چهار نیمسال تحصیلی به طول انجامیده است. درصد زمانی استفاده از نرم افزار فوق به روش­های اول تا چهارم به ترتیب برابر 100%، 40%، 25% و 0% بوده­اند. تجزیه و تحلیل آماری ضریب­های خطا و درصد استفاده از پاورپوینت در کلاس نشان می­دهد که درصد زمانی مناسب استفاده از این نرم افزار برای تدریس بین 37% تا 52% از کل وقت کلاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Usage of PowerPoint Software in Teaching

نویسنده [English]

  • Moosa Mazloom
Srttu
چکیده [English]

Many discussions are available about the benefits and drawbacks of PowerPoint software in literature; however, according to the author’s review, there is not any comprehensive research about the optimum percentage of time of the classes for teaching with this software. This paper represents the best methods and percentages of utilizing PowerPoint software in classes. For this purpose, eight different classes of a university course were chosen, and each two classes were taught with a specific training method. In other words, four teaching methods containing four different amounts of times used for teaching with PowerPoint files were selected. This experimental work took four semesters. The percentages of times used for teaching with PowerPoint software were 0%, 25%, 40% and 100% respectively. The statistical analyses on coefficient errors indicate that the suitable percentages of teaching with PowerPoint are from 37% to 52% of the time of classes.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • PowerPoint Software
  • Concrete
  • Education