فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22061/tej.2012.203

چکیده

آموزش معلمان در دوره‌های پیش از خدمت و ضمن‌خدمت، یکی از دغدغه­های اصلی نظام‌های آموزشی بوده و هست. در این مقاله با تمرکز روی آموزش‌های ضمن‌خدمت معلمان ریاضی، یک «مدل نظری» برای کم کردن شکاف بین نظریه و عمل (تحقیق و تدریس) ارائه شده است. برای رسیدن به این منظور، ابتدا ضرورت توجه به دوره‌های ضمن‌خدمت معلمان بیان گردیده است. سپس با ذکر کاستی­های موجود در دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت برای معلمان ریاضی ایرانی، و با استفاده از ادبیات پژوهشی موجود در حوزه‌های اقدام‌پژوهی و درس‌پژوهی، یک مدل نظری برای آموزش ضمن‌خدمت معلمان ریاضی در ایران ارائه شده است. این مدل نظری در یک دوره ضمن‌خدمت برای معلمان دوره راهنمایی در شهر کرمان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای این مدل نظری نشان داد که به کارگیری این مدل نظری برای کاهش فاصله بین نظریه و عمل می‌تواند مؤثر باشد. البته محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود داشت، که از جمله می‌توان به کمبود دانش بومی در حوزه آموزش ریاضی اشاره کرد و این نکته ضرورت توجه بیشتر به راه­اندازی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته آموزش ریاضی را نمایان می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing a Model for Mathematics Classroom Inquiry

نویسنده [English]

  • A. Rafeepour

Kerman uni.

چکیده [English]

Teacher education in both in-service and pre-service was a main concern of every educational system. In this paper with concentration on in-service teacher education for teacher of mathematics, we introduce a theoretical model of classroom inquiry for decreasing the gap between theory and action (research and teaching). For this concern, we initially maintain necessity of in-service teacher education. Then shortage of current in-service teacher education courses for teachers of mathematics in Iran will be discussed. After that, upon literature related to action research and lesson study, we design a theoretical model in format of flowchart. Then we report results of implication of this theoretical model within an in-service junior secondary mathematics teachers’ education. With this real data, we can examine effectiveness of the theoretical model in action. Results of this study show that this model for classroom inquiry had effective impact on filling the gap between theory and action. For example junior secondary mathematics teachers connect some papers about square root to their students’ difficulties in the learning of this concept. Undoubtedly, there are some limitations in this regard. For example shortage of local research in mathematics education and in Persian language was an important limitation for teachers. This reveals necessity of developing mathematics education program in the post graduate at the university level. Finally, we explain strength and weakness of the theoretical model in the future in-service teacher education program. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Teacher Education
  • In-service Education
  • Action Research
  • Lesson Study