بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

توسعه هر جامعه در گروی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص است. در این خصوص دانشگاه­ها­ نقش بسزایی برای رسیدن به این مهم دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر­بخشی دروس کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب در بازار کار انجام شد، تا بتوان به مفید و مؤثر بودن محتوای دروس تخصصی این رشته با نیازهای بازار کار پی برد. ابتدا سه درس مهم اتصالات چوبی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنایع چوب، طراحی و اجرای قالب­های چوبی، که در بازار کار نقش مهمی را ایفا می­کند، انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بود و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسش­نامه 89/. تعیین شد. جامعه آماریاین پژوهش 89 نفر ازفارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث رویکرد جمع­آوری داده­ها از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است.نتایج نشان داد دو درس اتصالات چوبی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنایع چوب تأثیر کم و درس طراحی و اجرای قالب­های چوبی تأثیر خیلی کمی بر حرفه شغلی دانش­آموختگان رشته صنایع چوب داشت. بنابراین اصلاح و بهبود محتوای دروس و به روز رسانی آن مطابق با انتظارات بازار کار، صنعت و پیشرفت تکنولوژی، امری ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Under-Graduate Workshop Courses in Wood Industry and the Students’ Career

نویسنده [English]

  • H. Rangavar
چکیده [English]

Development of any society lies in training skilled and expert human resources. Therefore, universities play an important role in achieving this goal. The aim of this research was to study the effectiveness of some wood technology under-graduate courses in order to get an insight into whether these courses are useful and effective for market needs. Thus, three courses of wood joints including wood industry machinery maintenance and wood molding (designing and derforming wood molds) were selected due to their essential role in the job market. Questionnaires were distributed to gather data, and based on Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaire turned out to be %89. The research sample (89 participants) included wood technology under-graduates (engineers) of Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU). The participants were selected randomly. The data was analyzed through descriptive statistics using SPSS software. The results indicated that there is a relationship between the two courses including "wood joints" and wood industrial machinery maintenance" and the job skills of wood technology engineers while there is a weaker relationship between the other course "wood molding" and the above mentioned skills. Thus, it seems essential to modify, improve and update the content of these courses based on the expectations and demands of the job market, industry, and technology development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood Joints
  • Wood Industry Machinery Maintenance
  • Wood Molding (Design and Performing Wood Mold)
  • Job Market