ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کردستان

3 دانشکده فنی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان

چکیده

آموزش الکترونیکی، عبارت است از انجام فرایند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی همچنین بهره‌گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه و توسعه آموزش می­باشد که فراگیران، کارشناسان و تهیه‌کنندگان مطالب را در بر می­گیرد. در این میان حجم وسیعی از اطلاعات مانند نحوه تعامل کاربر با سامانه­های مدیریتی آموزش، دروس انتخابی دانشجو و نمرات دانشجویان ذخیره می­گردد. این داده­ها حاوی اطلاعات با ارزشی برای مطالعه و تحلیل رفتار دانشجویان و ارائه مشاوره به دانشجویان می­باشد. به علت دور بودن استاد از دانشجو و نبود کارشناس گروه در سیستم­های آموزش الکترونیکی نیاز به ارائه یک مشاوره مجازی و کارشناس گروه برخط ضروری می­باشد که بتواند دانشجویان را در تصمیم­گیری کمک کرده و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت آموزش شود. هدف اصلی این پژوهش به دست آوردن تجربه­هایی فراتر از تجربیات یک کارشناس گروه و مدیرگروه حقیقی با استفاده از داده­کاوی و همچنین استفاده از این تجربیات در سیستم آموزش الکترونیکی جهت هدایت تحصیلی می­باشد. در این پژوهش به کشف الگوهای نهفته در انتخاب واحد دانشجویان و پیش­بینی نمرات آنان پرداخته شده است. همچنین تأثیر فعالیت، نحوه ورود، ساعت ورود، فصل و غیره در سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Quality Improvement of Electronic Learning Systems Using Educational Data Mining

نویسندگان [English]

  • B. Maghsoudi 1
  • S. Sulaimany 2
  • A. Amiri 3
  • M. Afsharchi 3
1 Zanjan Uni.
2 Uni. of Kurdistan
3 Zanjan Uni.
چکیده [English]

Educational and technology based learning is the turning point of learning and so is utilizing networks for design, presentation, selection, management and development which includes learners, specialists and content providers. A large volume of data which is produced in user interaction with learning management systems, student selected courses and their course grades are stored. These data include valuable information for studying, analyzing student behavior and offering consulting services. Electronic learning systems need virtual consultants and online associate specialists because of user-teacher distance and lack of related assistance in order to help students make better decisions and improve the learning quality level. This study aims at gaining more experience than is acquired by an associate specialist and dean by means of data mining. It also uses the data mining results to conduct educational guidance in electronic learning systems. It finds hidden patterns in student's course selection and predicts their final grades. The research also investigates the effect of activity, entrance method, time of attendance, and semester in electronic learning systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Learning Data Mining
  • Associative Rules
  • Prediction