بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر ریاضی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در میان تنوع و­گوناگونی حوزه­های تعلیمی، ریاضیات به­عنوان یک موضوع محوری، از جنبه­های مختلف مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، اما ماهیت انتزاعی آن، سبب گردیده تا اغلب تصور شود ریاضیات و کلاس­های درسی آن با ارزش­ها ارتباطی ندارند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی و معرفی ارزش­ها در ریاضیات و آموزش ریاضی، میزان گرایش معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش­های مختلف ریاضیات و ارتباط آن با روش تدریس آن­ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جمع­آوری داده­های این پژوهش، از طریق پرسش­نامه­ای که 53 نفر از معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان فسا تکمیل کرده­اند صورت گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که از دیدگاه دبیران ریاضی منطق­گرایی، به عنوان یکی از ارزش­های ریاضیات، بیشترین جذابیت را دارد اما فعالیت­هایی که در کلاس­های درس انجام می­دهند مبتنی بر ترویج ارزش کنترل است. همچنین بین اولویت ارزشی دبیران و روش کار آنان، به­جز در ارزش کنترل، رابطه­ ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Attention of Mathematics Teachers in High School to Mathematics Values in the Classes

نویسندگان [English]

  • Leila Jokar 1
  • Mohammad Reza Fadaee 2
چکیده [English]

Among the varieties of educational topics, mathematics as an essential subject, is taken under consideration in different aspects, but its abstract quiddity causes that people think mathematics and its classes have no relations with values. In this research while the values in mathematics and its teaching are introduced and investigated, the amount of teachers tendency’s in high school to different mathematics values and its relation to the teaching methods are studied. The data are collected by 53 questionnaires. The mathematics teachers of high schools in Fasa city filled the forms of this research. The attraction aspects of class activities focused on the value of the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics
  • Teaching
  • Values
  • Mathematics Values
  • Mathematic Teachers in High School