فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

3 دپارتمان شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،تهران،ایران

4 دپارتمان شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،تهران،ایران

چکیده

هدف از این مقاله ، ایجاد ارتباط بین پروژه های تحقیقاتی و آموزش برای بهینه سازی آموزش و یادگیری موضوعات مرتبط است. در یک پروژه تحقیقاتی ، سه ترکیب از جمله یک ترکیب انتقال پروتون بین مولکولی ، یک اسید کربوکسیلیک هیدراته ، و یک مجموعه فلزی سنتز شد ، همه آنها دارای فعل و انفعالات غیر کووالانسی مانند O − H ∙∙∙ O ، O − H هستند. پیوندهای هیدروژن N و C − H ∙∙∙ O و همچنین نیروهای van der Waals و تجمع π-π منجر به ساختارهای مختلف مافوق مولکولی می شوند. ساختار ترکیبات با روش پراش پرتو X تک کریستالی مشخص می شود. مفاهیم کلاسیک و تعاریف مربوط به موضوع در آخرین بخش آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Crystal Engineering and Molecular Architecture

نویسندگان [English]

 • H. Aghabozorg 1
 • F. Manteghi 1
 • M. Ghadermazi 2
 • F. Mohammad Panah 3
 • S. Sheshmani 4

1 Faculty of Chemistry, Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahr-e Rey Branch,Tehran,Iran

4 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahr-e Rey Branch,Tehran,Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is to provide a link between research projects and education to optimize teaching and learning of related subjects. In a research project, three compounds including an intermolecular proton transfer compound, a hydrated carboxylic acid, and a metallic complex were synthesized, all of them have non-covalent interactions such as O−H∙∙∙O, O−H∙∙∙N and C−H∙∙∙O hydrogen bonds as well as van der Waals forces and π-π stacking resulting to different supramolecular structures. The structures of compounds are characterized by single crystal X-ray diffraction method. The classic concepts and definitions related to the subject are given in the last section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chelidamic acid
 • Pyridine-2
 • 6-dicarboxylic acid
 • Zinc
 • Hydrogen bond
 • Stacking
 • Proton transfer
 • Supramolecular chemistry
 • Crystal structure