دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

محمدعلی بنی هاشمی؛ حامد بیتی


2. راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

پدرام حصاری؛ آرزو محتشم؛ افسانه فرزنددوست


3. بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

وحیدرضا میرزائیان


4. شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانش آموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

نادیا قشلاقی؛ شروین میرشاهزاده؛ شیرین طغیانی؛ شادی عزیزی


5. بررسی تاثیر خود توسعه ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجیگری بکارگیری فناوری های آموزش از راه دور توسط اساتید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

سیدامین عظیمی؛ گالیا کریلوا ایلدوسونا؛ نسیم سلیمانی


7. بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

شکیبا زرین فرد؛ مهرک رحیمی؛ احمد محسنی


8. سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون


9. دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

مسعود وحدت طلب؛ مهدی کبودی


10. شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی


11. اثربخشی آموزش مبتنی بر گیمیفیکیشن درانگیزش تحصیلی دانش آموزان با نارسایی ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

محمد قاسمی ارگنه؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ علیرضا محسنی؛ روح الله فتح آبادی


12. تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

محمد علیزاده جمال؛ احمد شاهورانی؛ علی ایرانمنش؛ ابوالفضل تهرانیان


13. چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

داود رحیمی کینچا؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی خورسندی طاسکوه


14. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1398

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی


15. شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1398

فاطمه عباس زاده دیز؛ حجت الله رشیدکلویر؛ علی رضایی شریف


16. هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1398

بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات


17. تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

علیرضا بادله؛ نوش آفرین نصرت؛ وحیده سلیمانی راد


18. مطالعه تطبیقی محتواهای برنامه درسی رشته‌ی معماری با معیار روح زمانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

سارا دشت گرد؛ کاوه بذرافکن؛ حیدر جهانبخش


19. تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی


20. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی


21. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری؛ خاطره سجادی


22. شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع


23. تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه داوزدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

ناصر کریمی؛ حسین واحدی


24. پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

محمد قدوسی؛ فاطمه میرسعیدی؛ حمیدرضا کوشا


25. بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

الهام کاظمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ رحمت محمدزاده؛ افرا غریب پور


26. مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره وری آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

وحید صالحی؛ بهزاد قنبری


27. شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

جواد ایمانی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


28. تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

سید علی فارغ؛ میلاد جعفری سیسی


29. تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

تهمینه شاوردی؛ حسین حیدری؛ محمد جواد چیت ساز قمی


30. طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

فایزه ناطقی؛ حسین معافی؛ علیرضا فقیهی


31. بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ورزش مدارس با استفاده از الگوی مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

شیدا رنجبری؛ زین العابدین فلاح؛ وحید شجاعی


32. کنکاشی بر پاسخدهی به بروز کفایت اجتماعی در محیط های یادگیری نوجوانان متاثر از نوع تجربیات طراحی برمبنای نگرش بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

فاطمه رجبی پور؛ مهسا دلشاد سیاهکلی


33. فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی


34. شناسایی شاخص‌های حکمرانی الکترونیک در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398

حامد رحمانی؛ فائقه ناظمی جنابی


35. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

سید محمدباقر جعفری؛ جبار باباشاهی؛ ندا اسکندری؛ مصطفی زندی نسب


36. بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

محسن نوکاریزی؛ فاطمه تقی پناهی؛ محمد حسین دیانی


37. تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

حسین پورمهدی قایم مقامی


39. تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

سوسن مهرزاد؛ زینب گلزاری؛ زهرا طالب


40. بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

هادی کشمیری؛ خاطره سجادی


41. شناسایی و رتبه‌بندی موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی کارکنان(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

محمدشریف محمدی؛ روح اله سهرابی؛ فرهاد سراجی


42. تأثیر آموزش مهارتهای خودکنترلی با پیگیری از طریق گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب زا از تلفن همراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

ذبیح الله اللهی؛ فاضل برزگر؛ اله نظر علی صوفی؛ امین ملازهی


43. توسعه و اعتبار سنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

جعفر جهانی؛ رضا مظاهری؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی


44. ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی


45. دیدگاه معلمین و دانش آموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

امیر دانا؛ سعید قربانی؛ اعظم فتحی زادان


46. روش‌های انعطاف پذیری در بروزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

مهدی زندیه؛ پدرام حصاری؛ عطیه زندیه


47. آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی


48. شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور


49. مولفه های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

مصطفی ارغیانی