فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسأله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

محمد جعفرآبادی آشتیانی؛ منصور نعمانوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6376.2389

چکیده
  پیشینه اهداف: ازآنجایی‌که روش آموزش مبتنی بر حل مسأله  روشی کارا، پذیرفته‌شده و دانش‌آموز محور می‌باشد و در این روش یادگیرنده در کل فرآیند آموزش و یادگیری فعال است، روشی مناسب برای آموزش مفاهیم ریاضی است. بااین‌حال پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند که اجرای این روش به شیوه سنتی با محدودیت‌های جدی نظیر کمبود منابع مالی، کمبود زمان ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی

ابراهیم ریحانی؛ فرج اله قاسمی؛ زهرا رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6461.2404

چکیده
  پیشینه و اهداف: توانایی ‌فضایی به دلیل کاربرد آن در زندگی روزمره و جایگاه آن در علوم و مهندسی اهمیتی ویژه دارد. در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد توانایی فضایی در حوزه­ آموزش ریاضی صورت گرفته است. بخشی از این مطالعات در حوزه­ی ریاضیات مدرسه­ای بوده و در آن بر اهمیت جایگاه توانایی فضایی در فرآیند آموزش ریاضی مدرسه‌ای تأکید ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
3. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 369-381

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4951.2141

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه آموزش حرفه‌ای یا شغلی، آن قسمت از برنامه مدرسه است که بیشتر به آماده کردن دانش‌آموزان برای زندگی و اشتغال در جامعه مربوط می‌شود. این آموزش می‌تواند قسمت اصلی برنامه درسی با بخشی از دوره فارغ‌التحصیلی و یا قسمتی از سایر دروس باشد. این نوع آموزش می‌بایست جزء لاینفک تمامی مراحل تعلیم و تربیت بوده و از طریق یک ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 185-201

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2922.1742

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مفاهیم مهم در ریاضیات که درک آن از سوی دانش‌آموزان همواره با مشکلاتی همراه بوده است، مفهوم حد است. به دلیل ارتباط این مفهوم به بسیاری از مفاهیم دیگر از جمله بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک ، پیوستگی، مشتق و انتگرال، درک و فهم صحیح آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین امر سبب شده است آموزش و یاددهی آن از سوی آموزشگران ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
5. بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 193-207

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.680

چکیده
  زش اصولی و مناسب و توأم کردن علم و فن در هنرستان‌های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش­ دروس تخصصی رشته کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
6. پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.634

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تجربه زیستة چرخة مدل­سازی دانش­آموزان با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی است. برای این منظور، از یک مسأله با عنوان «نان محلی و نان شهری» استفاده ‌شده است که حاصل تجربة 3 سالة نویسنده اول، در یکی از روستاهای واقع در محدودة جنوب شرقی ایران بوده است. در این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند استفاده ‌شده و تا ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
7. تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 21-33

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.607

چکیده
  : هدف این مقاله ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایة هفتم فصل جبر و معادله از نظر توجه به سطوح شناختی اندرسون، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق باعوامل خلاقیت گیلفورد، مهارت­های ذهنی گانیه و چرخة خلاقیت پلسک، همچنین تحلیل از نظر توزیع مسائل زمینه­مدار است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و جامعة آماری آن کتاب ریاضی پایة هفتم است. ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
8. آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 291-304

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.551

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمیمتوسطه است. طرح آزمایشی از نوع پیشآزمون- پسآزمون بوده است. انتخاب دبیرستان محل اجرای طرح و انتخاب کلاس ها و اختصاص آنها به گروه های آزمایش و کنترل تصادفی است و دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر جعفرآباد می باشد. روش کار پژوهش در دو مرحله ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
9. طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.494

چکیده
  این پژوهش، طراحی الگوی  برنامه­های پس از مدرسه در فضای مجازی را برای دانش­آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهارچوب مؤلفه‌های اصلی الگو به منظور تعیین نیازها وعوامل اصلی تعیین­کنندة برنامه‌های پس از مدرسه در فضای مجازی، شناسایی و روابط بین آن­ها مورد مطالعه و بررسی قرار ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
10. مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 111-119

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.492

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی پایة دوم متوسطه است. این تحقیق از نوع مطالعات شبه‌تجربی می­باشد و جامعة آماری آن‌ را کلیة دانش‌آموزان کلاس‌های پایة دوم متوسطة دولتی دخترانه ناحیة دو شهر زنجان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
11. مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.490

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی براساس طبقه­بندی بلوم در حیطه‌شناختی و مقایسة آن با حیطه‌شناختی آزمون تیمز 2007 انجام شده‌است. جامعة آماری این تحقیق کل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی سال 89-90 با 156 صفحه، 4 بخش و 14 فصل می‌باشد که پژوهشگران به منظور به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، جامعة آماری ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
12. بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

دوره 9، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 267-278

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.379

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجارب معلمان و دانش­آموزان دوره­ی متوسطه در استفاده از فنآوری بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان دوره متوسطه شهر بهبهان بود. بنابراین بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته با هشت معلم و شش ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
13. مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 259-266

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
14. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3

طاهره یعقوبی؛ محمد ابویی اردکان؛ فاطمه گوینده نجف آبادی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 231-244

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.9

چکیده
  امروزه دانش­آموزان به ­عنوان بومیان دیجیتال در شبکه­های اجتماعی، سایت­های اجتماعی، وبلاگ­نویسی و دیگر کاربرد­های وب 2 فعال هستند، در حالی که به نظر می­رسد دبیران به ­عنوان مهاجران دیجیتال نسبت به آنان از تمایل کمتری برای استفاده از این فناوری­ها برخوردارند. با توجه به شکاف آشکار بین بومیان و مهاجران دیجیتال، و با ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
15. بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی

لیلا جوکار؛ محمدرضا فدایی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 283-296

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.13

چکیده
  در میان تنوع و­گوناگونی حوزه­های تعلیمی، ریاضیات به­عنوان یک موضوع محوری، از جنبه­های مختلف مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، اما ماهیت انتزاعی آن، سبب گردیده تا اغلب تصور شود ریاضیات و کلاس­های درسی آن با ارزش­ها ارتباطی ندارند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی و معرفی ارزش­ها در ریاضیات و آموزش ریاضی، میزان گرایش معلمان ریاضی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
16. ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی

مسعود هادیان دهکردی؛ محمدجواد اسلام پور؛ ابراهیم ریحانی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 259-268

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.11

چکیده
  در رویکردهای جدید یاددهی-یادگیری بر یادگیری معنادار در مقابل با یادگیری طوطی­وار تأکید می­شود. پس ارزیابی و ارزش­یابی به عنوان جزئی تفکیک ­ناپذیر از فرایند آموزش نیز باید متناسب بارویکردهای جدید آموزشی تغییر کند. از جمله ابزارهای نوین برای ارزیابی و ارزش­یابی دانش مفهومی، نقشه مفهومی است. نقشه مفهومی نموداری شامل مفاهیم ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
17. بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، ، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.330

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دانشآموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری است. جامعه مورد مطالعهاین پژوهش، دانشآموزان سال اول متوسطه شهرستان مبارکه است. نمونه مورد مطالعه، 80 نفر ا ز دان شآموزا ن سال اول متوسطهدبیرستانهای دخترانه است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند. دادههای این پژوهش از پاسخ دانش آموزان به سوالاتی در ارتباط باتعمیم ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
18. بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی

جواد حاتمی؛ رسول عبدالله میرزایی؛ جواد عباسی

دوره 3، شماره 3 ، تابستان 1388، ، صفحه 165-180

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1325

چکیده
  همگام با پیشرفت و توسعه علوم و فناوری شاهد دگرگونی­هایی در فلسفه، محتوا و روش­های آموزشی هستیم. رویکردهای سنتی و تصور انتقال دانش توسط معلم به مخاطبان، جای خود را به رویکردهای نوینی نظیر ساختن گرایی (ساختن دانش و ایجاد یادگیری معنادار توسط خود یادگیرنده) داده است. با این وجود هنوز شیوه ارائه محتوا در بیشتر مدارس ایران همان انتقال ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
19. آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه

ابراهیم ریحانی؛ حمید مسگرانی؛ فاطمه فرمهر

دوره 3، شماره 2 ، بهار 1388، ، صفحه 73-86

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1318

چکیده
  یاددهی و یادگیری هندسه در دوره متوسطه، به طور معمول با مشکلات زیادی همراه بوده است. پژوهش ها در حوزه­ی آموزش ریاضی نشان می­دهند که استفاده از نرم افزارهای هندسه­ی پویا می­تواند برخی از این مشکلات را کاهش دهد. تحقیق حاضر، با هدف بررسی تأثیر نرم افزارهای هندسه­ی پویا بر توانایی حدسیه سازی در حل مسائل هندسه، با شرکت 145 نفر از دانش ...  بیشتر