فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه داوزدهم

ناصر کریمی؛ حسین واحدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4979.2146

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم می باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 36 نفره از دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی-فیزیک آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز انتخاب شدند. پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
3. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان)

مریم راشکی؛ محبوبه عرب عنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.4937.2143

چکیده
  پیشینه و اهداف:یاددهی- یادگیری برای توسعه خلاقیت و پایداری از ضرورت‌های شهرهای امروزی است و محیط یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانش‌محوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است. کیفیت جامعه چالشی برای توسعه شهر هوشمند است؛ زیرا در زمینه اجتماعی، کیفیت جامعه با رویکرد حرفه‌ای، به طور جامع و سیستماتیک مورد استفاده قرار ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3719.1928

چکیده
  پیشینه و اهداف: در ادبیات صنایع دستی، هنر  فرش دستباف عبارت است از آنچه به وسیله دست از تار و پود بافته و پرزدار می‌شود. دو هزار سال فرهنگ و تمدن ایرانی و تمامی دستاوردهای فنی ایرانیان در عرصه هنرهای دستی، در فرش خلاصه میشود تا آنجا که ساختار معماری ایرانی را شبیه فرش میتوان دانست. با توجه به ارزش و اهمیت فرش دستباف و آموزش آن در ایران ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
5. تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش آموزان

زهرا کلانترنیا؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ محمد حسن بهزادی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ محمدرضا مردان بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5931.2307

چکیده
  پیشینه و اهداف: تربیت افراد خلا‌ق یکی از اهداف مهم نظام‌های آموزشی است، بی شک بکارگیری الگوهای آموزشی متناسب با محتوای آموزشی، فراهم‌کننده بستر مناسبی جهت تحقق این هدف است. الگوهای بدیعه‌پردازی و5E منجر به افزایش خلاقیت دانش‌آموزان می‌گردند. در الگوی بدیعه‌پردازی فرد تلاش می‌کند تا با دید تازه ایی به مساله بنگرد و آن را به وسیله ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
6. توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی

نرگس یافتیان؛ محمد رضا انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5808.2284

چکیده
  پیشینه و اهداف: درک مفاهیم ریاضی بدون تأکید بر استدلال غیر‌ممکن است و جنبه ابزاری و رویه‌ای پیدا می‌کند و چنان‌چه ریاضیات به جای مجموعه‌ای از رویه‌ها، به عنوان یک علم مستدل یاد گرفته شود، راحتتر می‌تواند بازآفرینی شود. از طرف دیگر، هدف هر سیستم‌ آموزشی آماده کردن دانش‌آموزان برای زندگی اجتماعی است؛ به طوری که آنها قادر باشند ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
7. بررسی اشتباهات دانش آموزان در ساده کردن عبارت های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی

نوشین فرامرزپور؛ محمدرضا فدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5045.2158

چکیده
  یشینه و اهداف: ریاضی یکی از دروسی است که در برنامه درسی برای همه دانش­آموزان در نظر گرفته شده است. یکی از نگرانی­های متخصصین آموزشی و معلمان ریاضی این است که چرا دانش­آموزان در دوره اول متوسطه با روبه رو شدن با مباحث جبری در ریاضی دچار افت تحصیلی می­شوند. این در حالی است که در ایران همه دانش­آموزان باید جبر را یاد بگیرند، و معلمان ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
8. تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در حل مسائل فیزیک

غلامعلی احمدی؛ منیژه صابری؛ فاطمه احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5614.2247

چکیده
  پیشینه و اهداف: تعلیم و تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد بنابرین بایددر نگرش و روش تدریس معلمان نیز تحولاتی ایجاد شود. امروزه آموزش علوم پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین موضوع ایجاب می کند تا روش های جدید تدریس که باعث یادگیری بهتر این دروس از جمله فیزیک می شود به معلمان آموزش داده شود. تحقیقات زیادی نشان داده ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
9. بررسی اثرات استفاده از نرم افزار جئوجبرا بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در توابع مثلثاتی

فرزاد رادمهر؛ حوریه رحیمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4688.2105

چکیده
  پیشینه و اهداف: پژوهش‌های گذشته در ایران به تأثیر استفاده از فناوری بر ارتقای یادگیری ریاضی دانش‌آموزان پرداخته است. در حالیکه پژوهشی در ارتباط با تاثیر استفاده از فناوری بر بدفهمی‌های ریاضی دانش‌آموزان صورت نپذیرفته است. این پژوهش به بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار در ایجاد بدفهمی های ریاضی پرداخته است. بدین منظور تأثیر استفاده ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
10. بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5619.2298

چکیده
  پیشینه و اهداف: جایگاه مهم آموزش‌وپرورش در زندگی انسان قابل‌انکار نیست در این خصوص زندگی تحصیلی، یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر جنبه‌های زندگی تأثیر فراوان دارد. این موضوع موجب شده، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همواره دغدغه اصلی خانواده‌ها و به‌ موازات آن آموزش‌وپرورش قرار گیرد. ازاین‌رو، شناخت عواملی که موجبات ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
11. آسیب شناسی گسترش شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ملیحه اصغری؛ تورج هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5071.2164

چکیده
  پیشینه و اهداف: آموزش‌های فنی­وحرفه‌ای نقش­­­ مهمی در­تشکیل­سرمایه­انسانی­، ازطریق­تربیت ­نیروهای ­ماهر ­مورد نیاز بازار­ کار در کشورهای ­مختلف­ جهان ایفا­می­کنند. این ­آموزشها در کشورهای­ در حال­ توسعه نه­تنها عهده­دار تربیت ­نیروی ­کار ­مورد نیاز ­­بخش‌های ­مختلف ­اقتصاد این ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
12. آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسأله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

محمد جعفرآبادی آشتیانی؛ منصور نعمانوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6376.2389

چکیده
  پیشینه اهداف: ازآنجایی‌که روش آموزش مبتنی بر حل مسأله  روشی کارا، پذیرفته‌شده و دانش‌آموز محور می‌باشد و در این روش یادگیرنده در کل فرآیند آموزش و یادگیری فعال است، روشی مناسب برای آموزش مفاهیم ریاضی است. بااین‌حال پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند که اجرای این روش به شیوه سنتی با محدودیت‌های جدی نظیر کمبود منابع مالی، کمبود زمان ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
13. بررسی توانایی‌فضایی دانش‌آموزان دختر و پسر در پایه‌های دهم و یازدهم با توجه به عامل‌های تجسم فضایی، دوران‌ذهنی و جهت‌یابی فضایی

ابراهیم ریحانی؛ فرج اله قاسمی؛ زهرا رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6461.2404

چکیده
  پیشینه و اهداف: توانایی ‌فضایی به دلیل کاربرد آن در زندگی روزمره و جایگاه آن در علوم و مهندسی اهمیتی ویژه دارد. در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد توانایی فضایی در حوزه­ آموزش ریاضی صورت گرفته است. بخشی از این مطالعات در حوزه­ی ریاضیات مدرسه­ای بوده و در آن بر اهمیت جایگاه توانایی فضایی در فرآیند آموزش ریاضی مدرسه‌ای تأکید ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
14. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 369-381

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4951.2141

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه آموزش حرفه‌ای یا شغلی، آن قسمت از برنامه مدرسه است که بیشتر به آماده کردن دانش‌آموزان برای زندگی و اشتغال در جامعه مربوط می‌شود. این آموزش می‌تواند قسمت اصلی برنامه درسی با بخشی از دوره فارغ‌التحصیلی و یا قسمتی از سایر دروس باشد. این نوع آموزش می‌بایست جزء لاینفک تمامی مراحل تعلیم و تربیت بوده و از طریق یک ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
15. فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی

راضیه علی دهی راوندی؛ محمدصادق طاهرطلوع دل

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4891.2139

چکیده
  با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام یافته در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی، پژوهش-هایی است که به بررسی تاثیر استفاده ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
16. سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا

نرگس یافتیان؛ مریم شایان

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5138.2177

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر، بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌نهم متوسطه اول شهرستان نجف‌آباد و نمونه شامل 266 دانش‌آموز دختر و پسر می‌باشد که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری یک آزمون محقق ساخته شامل 8 مسئله، مشتمل بر 14 سؤال است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شد. این پژوهش، سواد ریاضی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
17. مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO

سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 639-653

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3687.1918

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی توانایی مهارتهای فضایی دانش آموزان در حل یک تکلیف و تجزیه و تحلیل پاسخهای آنها بر اساس طبقه بندی سولو است. نظریه سولو یکی از نظریه های آموزش ریاضی است که کاربرد زیادی در شناخت ما از درک و فهم دانش آموزان و یادگیری ریاضی دارد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. سؤالی از آزمون استاندارد پردو(Purdue) در مورد تجسم ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
18. رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 897-903

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3438.1873

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر (194 دختر و 196 پسر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی و آزمون محقق ساخته ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
19. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 831-843

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3384.1879

چکیده
  عبارت های جبری بخش مهمی ازجبر است و درک عمیق این مفهوم و کسب مهارت دست ورزی با عبارت های جبری بستر لازم برای حل مسائل جبری را ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی درک دانش اموزان پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم در عبارت های جبری است. تعداد 400 نفر از دانش آموزان پایه های هفتم،هشتم و نهم شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
20. تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 349-361

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3629.1910

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز مبتنی بر برنامه درسی آزمایشگاه شیمی عمومی1 طراحی شده با این اصول و بررسی تاثیر فعالیت عملی بر میزانیادگیری و نگرش دانشجومعلمان نسبت به اصول شیمی سبز می‌باشد. دوره آموزشی شامل دو آزمایش در آزمایشگاه شیمی عمومی 1 بر مبنای  اصول شیمی سبز می‌باشد. این آزمایش‌ها عبارتند از تعیین رابطه جرمی مولی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
21. تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان

زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 259-268

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2887.1761

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه‌ای میدانی است که به بررسی و تحلیل محتوایی متون کتاب‌های زبان‌فارسی (آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آن‌ها با سن زبان‌آموزان پرداخته‌است، نمونه‌ای تحقیق حاضر را تعداد 50 زبان‌آموز آموزش زبان‌فارسی تشکیل می‌دهند که با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته داده‌های تحقیق جمع‌آوری ‌شده­اند. ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
22. ارزشیابی نمودهای رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دورۀ اول متوسطه ایران

رضا نجاتی؛ زهرا چراغی؛ اعظم ناصری

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 41-53

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3236.1826

چکیده
  نویسندگان ارجمند در پیشگفتار کتاب زبان انگلیسی پایۀ هفتم گفته‌اند که این کتاب با «رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه» تألیف شده است.، این پژوهش به بررسی تمام دروس، تصاویر، متن و تمرین‌های این کتاب بر پایه مؤلفه‌های رویکرد ارتباطی و میزان کارآمدی آن پرداخته است و محقق بر آن است تا میزان انطباق محتوای کتاب را با اصول و اهداف رویکرد ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
23. بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 185-201

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2922.1742

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مفاهیم مهم در ریاضیات که درک آن از سوی دانش‌آموزان همواره با مشکلاتی همراه بوده است، مفهوم حد است. به دلیل ارتباط این مفهوم به بسیاری از مفاهیم دیگر از جمله بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک ، پیوستگی، مشتق و انتگرال، درک و فهم صحیح آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین امر سبب شده است آموزش و یاددهی آن از سوی آموزشگران ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
24. بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 193-207

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.680

چکیده
  زش اصولی و مناسب و توأم کردن علم و فن در هنرستان‌های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش­ دروس تخصصی رشته کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
25. پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.634

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تجربه زیستة چرخة مدل­سازی دانش­آموزان با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی است. برای این منظور، از یک مسأله با عنوان «نان محلی و نان شهری» استفاده ‌شده است که حاصل تجربة 3 سالة نویسنده اول، در یکی از روستاهای واقع در محدودة جنوب شرقی ایران بوده است. در این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند استفاده ‌شده و تا ...  بیشتر