فصلنامه علمی
معماری
1. بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (2) در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

الهام کاظمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ رحمت محمدزاده؛ افرا غریب پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4830.2124

چکیده
  این پژوهش به بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری2 بر اساس ابعاد مورد توافق اکثر محققان از جمله بعد آموزشی، روانشناسی محیط، کالبدی و تکنولوژی در دو آتلیه5 و آتلیه6 در دانشکده هنرهای زیبا می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است که بخش اول شامل پرسشنامه و نظرسنجی از دانشجویان و بخش ...  بیشتر

معماری
2. نقش تفکر ریاضی در ارتقاء توانایی دانشجویان معماری در جنبه های منطقی طراحی

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف؛ غزال کرامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4809.2121

چکیده
  اهداف: نقش دانش ریاضی و کاربرد ابعاد مختلف آن در طراحی معماری در طول تاریخ غیر‌قابل‌انکار می‌باشد. در دهه‌های اخیر شاهد افزایش تعامل بین ریاضی و معماری در جهان بوده‌ایم، در حالی که ریاضی در آموزش معماری در ایران همچنان در قالب دروس مقدماتی به شیوه سخنرانی تدریس می شود. یکی از دغدغه‌های مهم در یادگیری طراحی معماری بهره‌گیری از آموزش‌های ...  بیشتر

معماری
3. مطالعه تطبیقی محتواهای برنامه درسی رشته‌ی معماری با معیار روح زمانه

سارا دشت گرد؛ کاوه بذرافکن؛ حیدر جهانبخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4755.2114

چکیده
  یکی از عوامل محوری در آموزش معماری، محتوا و برنامه آموزشی آن است، به نظر میرسد آموزش معماری در ایران با عدم تطابق با نیازهای جامعه، فراموشی ارزشهای فرهنگی و فقدان پژوهشهای بنیادین روبروست. هدف از پژوهش حاضر همگامی با درونزایی، رهیافتها و نیازهای جامعه، بازیابی و برساختن الگوهای کارآمد است. بررسی موضوع با تاکید بر تاثیرپذیری روند ...  بیشتر

معماری
4. بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات

محسن نوکاریزی؛ فاطمه تقی پناهی؛ محمد حسین دیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3938.1961

چکیده
  در مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوا در صفحه‌های آموزشی یا با محتوای آموزشی اینستاگرام، تجربه‌های موفق در جلب نظر کاربران با بهره‌گیری از دو نظریه اشاعه نوآوری‌ها و درگیر کردن کاربر واکاوی شد. پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. 30 صفحه آموزشی به صورت نمونه هدف‌مند و بر اساس رویکرد افزارسنجی ...  بیشتر

معماری
5. روش‌های انعطاف پذیری در بروزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس

مهدی زندیه؛ پدرام حصاری؛ عطیه زندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3838.1947

چکیده
  انعطاف‌پذیری به عنوان یک نتیجه جهانی‌سازی در معماری شناخته می‌شود، لزوم به تغییرات با توجه به گوناگونی نیازها و خواسته‌ها، در معماری مدارس به دلیل تنوع استفاده‌کنندگان دارای اهمیت است، فضاهای انعطاف‌پذیر دارای قابلیت‌های پذیرش بیشتری از سمت عموم مخاطبین به دلیل نوع کاربری آن می‌باشد، این پژوهش با روشی تحلیلی- کاربردی با فرض ...  بیشتر

معماری
6. بررسی تاثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری 4 نمونه موردی:دانشگاه خیام مشهد

شادی ضیائی؛ احمد میرزاکوچک خوشنویس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4494.2076

چکیده
  اهداف: سهم عمده‌ای از تربیت طراحی دانش‌آموختگان این رشته، بر عهده‌ی دروس 5 گانه‌ی کارگاهی طرح می‌باشد. بنابراین ارزیابی روش تدریس تک‌تک این دروس حائز اهمیت می‌باشد. در بخش نخست این مقاله، مباحث درس طرح معماری 4 مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تاثیر روش آموزش استقرایی در طرح‌های نهایی، در جامعه‌ی آماری مورد نظر پژوهش(دانشگاه ...  بیشتر

معماری
7. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی حیاط بر رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان نمونه‌موردی: دانش‌آموزان دوره ابتدایی

ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری؛ خاطره سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4510.2078

چکیده
  یکی از مسائل اجتماعی امروز، بروز ناهنجاری‌های رفتاری در نوجوانان است که این موضوع در قالب رفتارهای پرخاشگرانه نمود می‌یابد و پیشگری از وقوع آن یکی از مهمترین اولویت‌های خانواده‌ها و ارگان‌های تربیتی است. مدارس به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش بسزایی در ارتقا مهارت‌های اجتماعی و مهار چنین رفتارهای پرخاشگرانه‌ای دارد. در پژوهش ...  بیشتر

معماری
8. مولفه های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

مصطفی ارغیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3685.1917

چکیده
  چکیده ایجاد احساس جمعی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان فراهم میکند. در این پژوهش تلاش شده است برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعة منابع موجود، 16 مؤلفه مؤثر بر احساس جمعی استخراج گردید. با طرح، توزیع و جمع آوری پرسشنامه، آرا ...  بیشتر

معماری
9. بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

هادی کشمیری؛ خاطره سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4160.2012

چکیده
  احساس رضایت از محیط یکی از آرزوهای بشر بوده، به‌عبارتی احساس رضایت، یک مفهوم آرمانی است که زمینه مناسبی را برای توانمند‌‌سازی افراد و اجتماعی نمودن آن‌ها در جهت مشارکت و دخالت در امور مربوط به خود و در نهایت زمینه توسعه اجتماعی فراهم می‌کند. در پژوهش حاضر، بررسی نحوه ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان مد نظر ...  بیشتر

معماری
10. شیوه های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی: کارگاه مقدمات-بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی

علی شرقی؛ حمیدرضا عظمتی؛ سعیده اسدی؛ عبدالمجید خورشیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4876.2129

چکیده
  اهداف: رخداد سوانح و تجارب شکست معماران در پروژه‌های بازسازی و اسکان، وجود خلا در دیدگاه‌های آموخته و نیازهای برنامه‌ریزی و طراحی در شرایط بحرانی پساسانحه را آشکار می‌کنند. مشارکت موفق این جامعه در بازسازی، مستلزم دانش و تخصص در ایجاد محیطی تابآور است. مقاله حاضرکارامدی فناوری آموزش بازسازی به دانشجویان معماری در دانشگاه شهید ...  بیشتر

معماری
11. فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته

محمدعلی بنی هاشمی؛ حامد بیتی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 779-790

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4983.2175

چکیده
  اهداف: ترسیم پرسپکتیو به‌عنوان یکی از شیوه‌های بیان تصویری، نقش بسیار مهمی در فرآیند طراحی معماری دارد که کیفیات فضایی معماری را از دید ناظری ایستا بازگو می‌کند؛ لیکن این نحوه‌ بیان تصویری که در غرب رایج می‌باشد، مطابقتی با نگاه معماری گذشته ایران که در آن فضا ناایستا و در حرکت بوده، ندارد. از‌این‌رو درصورتی که به دنبال ارائه ...  بیشتر

معماری
12. راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر

پدرام حصاری؛ آرزو محتشم؛ افسانه فرزنددوست

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 643-655

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4682.2102

چکیده
  مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی و هدفمند تربیتی و آموزشی با شیوه‌های مدیریتی و از پیش تعیین شده نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فردی دارد. استعدادهایی که اگر به درستی شناسایی شوند، می توانند مسیر درستی از اهداف در آینده فردی با تکیه بر هوش افراد باشند. تکیه بر هوش‌های چندگانه از موضوعاتی است که می‌تواند با طراحی مدارس در هم آمیخته ...  بیشتر

معماری
13. تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

حسین پورمهدی قایم مقامی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 567-585

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4419.2063

چکیده
  مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم حس‌تعلق دانش‌آموزان دبستانی به مدرسه، به بیان و تحلیل قابلیت‌های فضایی و پیشنهادهای مولفه‌های کالبدی مدارس در تقویت حس‌تعلق می‌پردازد. روش تحقیق، کیفی و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی است. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوای تصاویر و تجربه از نزدیک برخی از نمونه‌های موردی است و روش نمونه‌گیری منوط به منطق ...  بیشتر

معماری
14. دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

مسعود وحدت طلب؛ مهدی کبودی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 601-613

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5164.2180

چکیده
  دستنگاره های مفهومی اولین نمایشهای بصری حاصل از ایده های ذهنی در فرایند بازنمایی و تفسیر است که روی کاغذ پیاده میشوند و همانند رویکردهای موجود در روانشناسی خط، میتواند بازگوکننده بسیاری از ویژگیهای ذهنی و درونی طراحان و راهنمایی برای اساتید طراحی معماری برای شناخت توانایی دانشجویان باشد. مسئله تحقیق شناسایی مفاهیم دستنگاره های ...  بیشتر

معماری
15. شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانش آموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان

نادیا قشلاقی؛ شروین میرشاهزاده؛ شیرین طغیانی؛ شادی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 723-738

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4407.2061

چکیده
  اهداف: امروزه رابطه تعلق‌آمیز دانش‌آموزان و فضای مدارس، بسیار حائز اهمیت است؛ از این‌رو شناخت مولفه‌‌های موثر محیط هدف پژوهش حاضر است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر بر این رابطه توجه به معنای محیط است. روش‌: مرحله گردآوری داده‌ها روش پیمایشی است، به این صورت که هم از پرسشنامه‌های گوناگون، هم از مشاهده مستقیم و پیاده کردن مشاهدات ...  بیشتر

معماری
16. سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 615-630

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4681.2101

چکیده
  دلبستگی در فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر حضورپذیری دانش‌آموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است. توجه به نیازهای این افراد با توجه به شرایط جسمی می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر آن ها در فضاهای آموزشی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در بین دانش آموزان دبیرستان ...  بیشتر

معماری
17. شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز

فاطمه عباس زاده دیز؛ حجت الله رشیدکلویر؛ علی رضایی شریف

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 767-778

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4600.2091

چکیده
  دانش‌آموزان بعد از خانه، بیشترین ساعات خود را در مدرسه سپری می‌کنند. محیطِ مدرسه ازنظر فیزیکی و روانی، می‌تواند در فرایند آموزش و شکل‌گیری نقش اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر باشد. یادگیری مشارکتی ازجمله رویکردهایی است که به‌عنوان روشِ فعالِ تدریس و آموزش، موجباب افزایش تعاملات اجتماعی و یادگیریِ اثربخش، در دانش‌آموزان می‌گردد. پژوهش ...  بیشتر

معماری
18. ارزیابی موفقیت آموزش معماری ایران بر ارتقا خلاقیت و تصور خلاق دانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه ملایر

خسرو دانشجو؛ آرش حسینی علمداری؛ محمد معینی پور

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 479-487

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3861.1952

چکیده
  پاسخگویی به مسائل یکتا و منحصربه‌فرد طراحی، نیازمند ذهنی خلاق و منعطف است. بر همین اساس در آموزش معماری پرورش خلاقیت دانشجویان در جهت حل مسائل طراحی امری بسیار مهم برشمرده می‌شود. مقاله حاضر به بررسی میزان تحقق این امر در دوره آموزشی کارشناسی مهندسی معماری در ایران می‌پردازد. مقاله ابتدا به تحلیل تعاریف خلاقیت در ادبیات موضوع و ...  بیشتر

معماری
19. سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری

شایسته ولدی؛ سعید علی تاجر؛ حسن ختن لو

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 471-478

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3867.1950

چکیده
  پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های قابل حمل در این زمینه، شرایطی را برای تغییر رویکرد و ابزارهای آموزشی مهیا کرده است. در این میان ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، با ترکیب دنیای واقعی و دنیای مجازی، از ابزارهای مورد توجه محقّقین تکنولوژی آموزشی است. این تحقیق، که از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق کمّی بهره گرفته ...  بیشتر

معماری
20. تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران

مصطفی ارغیانی؛ سید عباس اقا یزدان فر؛ محسن فیضی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 211-224

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3367.1867

چکیده
  با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی ، عاطفی ، هوشی و جسمی، اما محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال ، مکان برای مواجهه ، تجربه کردن و ... دور است. مطالعات مختلف نشان می دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است که مکان باید بستری برای حس جمعی بین کاربران ...  بیشتر

معماری
21. مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مسجد–مدرسه‌های دوره قاجار

حامد حیاتی؛ فاطمه غلامی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3253.1843

چکیده
  در گذشته هستة مرکزی آموزش دانش اسلامی در مساجد بود، چون نخستین مکانی که در سده‌های نخستین اسلامی به منظور آموزش مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ مسجد بود. از همین رو مسجد از دیرباز تاکنون در کنار کارکرد عبادت، مکان گردهم‌آیی مسلمانان و کسب علم بوده است. این تحقیق به پیدایش مراکز آموزشی-مذهبی که همان مسجد-مدرسه‌ها هستند، می‌پردازد و چون ...  بیشتر

معماری
22. واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری

عباس صداقتی؛ عیسی حجت

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 101-119

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3688.1919

چکیده
  معماری رشته ای تلفیقی از مباحث علوم انسانی،هنر و علوم‌فنی می باشد.به همین علت تحقق معماری،نیازمند برخورداری از مجموعه ای از معرفت‌ها و دانش‌های گوناگون است. از سال 1939،آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشدپیوسته،جهت تربیت نقشه‌کش و معمار تعریف و جایگزین شیوه سنتی گردید و در سال 1998دوره کارشناسی پایه ریزی شد.مسئله ...  بیشتر

معماری
23. ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری

جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ رعنا نجاری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 695-708

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3761.1936

چکیده
  آموزش و یادگیری از پتانسیل های معماری سنتی به خصوص بازارهای سنتی راه گشای طراحی فضاهای تجاری- اجتماعی نوین در فضای شهری امروزی می باشد. خلـق فضای شهری مؤثر، کارآمـد و پویـا کـه بـا نیازهـای اجتمــاعی، فرهنگــی، زیســت محیطــی، فیزیکــی، روانشناسانِ واقتصادی مردم جامعـه هماهنـگ باشـد، همواره مورد توجه برنامه ریزان ، طراحـان شهری، ...  بیشتر

معماری
24. مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران

عترت لعل بخش؛ وحید قبادیان؛ شادی عزیزی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 819-829

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3519.1886

چکیده
  فاصله میان آموزه های آکادمیک در دانشکده های معماری و کار حرفه ای در جامعه موجب شده تا فارغ التحصیلان دانشکده های معماری عملا با روند اشتغال و حل معضلات معماری جامعه بیگانه باشند و این می تواند یکی از دلایل ناکارامدی آموزش طراحی معماری در ایران باشد. یکی از شاخصه های مهم که در دیدگاههای نوین تعلیم و تربیت در دنیا مطرح است آموزش مشارکتی ...  بیشتر

معماری
25. شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد)

سمیرا کوثری؛ عباس ترکاشوند

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 905-921

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3642.1913

چکیده
  ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان و شیوه‌های یادگیری آن‌ها، به میزان زیادی وابسته به هوش آن‌هاست. با توجه به نظریه‌ی هوش‌های چندگانه‌، هوش در افراد، دارای وجوه و انواع متفاوتی است. تقویت هر یک از این هوش‌ها از طریق کسب مهارت در انجام فعالیت‌هایی امکان‌پذیر است. پژوهش حاضر، به دنبال دستیابی به کیفیات فضایی است که موجب افزایش تمایل ...  بیشتر