فصلنامه علمی
فناوری آموزش- آموزش عالی
1. ارزیابی ارتباط آموزش و کار حرفه‌ای در رشته‌ معماری

صبا حجازی؛ مینو شفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6535.2412

چکیده
  پیشینه و اهداف: هدف از آموزش معماری، آماده‌سازی ‌‌‌‌فارغ‌التحصیلان ‌این رشته برای کارایی عمومی ‌در ‌این زمینه است. این در حالی است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان معماری که جذب بازار کار می‌شوند، شکافی عمیق میان آنچه در دانشکده آموخته‌‌اند و آنچه در فعالیت حرفه‌ای انجام می‌شود، مشاهده می‌کنند.در‌ این تحقیق، ‌‌ارزیابی دامنه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
2. شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش‌عالی در عصر فناوری

شهرناز بخشعلی‌زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ علیرضا کیامنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6360.2386

چکیده
  پیشینه و اهداف: جهان هزاره سوم، جهانی است که با تغییرات در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و فناوری روبه‌رو است. دسترسی روزافزون افراد به خدمات آموزشی در سطوح آموزش‌عالی باعث شده تا دانشجویان با تفاوت‌های فردی وارد مؤسسات آموزش‌عالی شوند. تغییر بافت آموزش‌عالی با تغییر نقش و مسئولیت‌های اعضای ‌هیأت‌علمی همراه است؛ لذا لازم است ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
3. چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس آنلاین

داود رحیمی کینچا؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی خورسندی طاسکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5128.2181

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نیازها و چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس آنلاین، به روش کمی و به شیوه توصیفی- تحلیلی اجرا شد. جامعه پژوهش عبارت بودند از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که تعداد 113 نفر از 10 دانشکده مختلف به عنوان نمونه، به شکل در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
4. سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی

فرجاد داوری؛ مجتبی وحیدی اصل؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5635.2253

چکیده
  پیشینه و اهداف: ارائه شفاهی یک شایستگی اصلی برای موفقیت در محیط­های کاریِ متنوع است که دانشگاهیان به آن نیاز دارند. اهمیت این مهارت تا به آنجاست که بعنوان بخشی از برنامه­درسی آموزش­عالی توصیه شده است. نقش فناوری نیز در بهبود مهارت ارائه شفاهی و بویژه تسهیل بازخورد، قابل توجه است. بطور خاص، ترکیب بازی جدّی و واقعیت مجازی، حوزه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
5. تأثیر آموزش مهارتهای خودکنترلی با پیگیری از طریق گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب زا از تلفن همراه

ذبیح الله اللهی؛ فاضل برزگر؛ اله نظر علی صوفی؛ امین ملازهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4198.2023

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های خودکنترلی بر کاهش استفاده آسیب زا از تلفن همراه در بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان تشکیل دادند و نمونه پژوهش را تعداد 60 نفر (30 نفر گروه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
6. شناسایی شاخص‌های حکمرانی الکترونیک در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

حامد رحمانی؛ فائقه ناظمی جنابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4394.2059

چکیده
  پیاده‌سازی حکمرانی الکترونیکی در حوزه‌ی آموزش کمک می‌کند تا مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بتوانند با استانداردهای مدیریتی کارآمد، در سطح جهانی، برای مقابله با چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن و رقابت بین‌المللی و علمی و پیشرفت تکنولوژی آمادگی داشته و بهره‌وری و اثربخشی لازم و کافی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی شاخص‌های ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
7. بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی

مسعود برادران؛ معصومه تقی بیگی؛ امیرحسین علی بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.6285.2373

چکیده
  پیشینه و اهداف: فراشناخت به عنوان دانش فرد درباره­ی چگونگی یادگیری خویش در مراکز آموزش عالی کشاورزی بایستی مورد توجه باشد زیرا آشنایی با مباحث فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی یادگیری در مراکز آموزش عالی کشاورزی تلاشی است جهت برداشتن گامی مؤثر توسط آموزشگران تا در سایه­ی آن بتوانند در اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزی کشور نقش ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
8. آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظرهنرجویان، مدیران و آموزشگران

معصومه تقی بیگی؛ بهمن خسروی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2020.1567.1407

چکیده
  پژوهش با هدف آسیب شناسی هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه از دید هنرجویان، آموزشگران و مدیران انجام گرفت. پژوهش از نظر رویکرد، کلی، از جنبه‌ی ماهیت (هدف) کاربردی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را هنرجویان (2800N=)، آموزشگران و مدیران هنرستان‌ها و مراکز‌آموزش‌کشاورزی (210N=) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان شامل ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
9. بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی در مقایسه با روش‌های سنتی در راستای دانش‌افزایی بهره‌‌برداران منابع آب

خلیل میرزائی؛ مرجان سپه پناه

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 405-414

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3897.1956

چکیده
  پیشینه و اهداف: در طی دهه­های اخیر، توسعة بخش کشاورزی و روستایی بسیار مورد توجه بوده و در برخی موارد نیز از آن به مثابه محور توسعه یادشده است. از آنجا که توسعة کشورها بدون افراد کارآمد ناممکن است، آموزش از اولویت­های هر کشوری و از آن جمله ایران تلقی می­شود. آموزش الکترونیکی با روش­های نوین ارتباطی یکی از نظام­های آموزشی است ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
10. شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 431-442

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4274.2037

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از شکل‌های کسب دانش در عصر کنونی نظام آموزش از دور است، که روش‌های سنتی آموزشی را تغییر داده، امکان یادگیری را برای همه در همه جا و در هر زمان فراهم نموده، موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات گردیده است. شرایط لازم برای آموزش استاندارد و مطابق با نیازهای افراد و جامعه را ایجاد نموده است و همچنین کمک ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
11. تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی

بیژن ابدی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4233.2032

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از چالش‏های اساسی در نظام درسی آموزش عالی این است که دانشجویان از مهارت تفکر، استدلال و اندیشه‏ورزی برخوردار نیستند. به ویژه این مسئله، در موقعیت‏‏هایی خود را نشان می‏دهد که از فراگیران انتظار می‏رود با قدرت خلاقیت و ابداع، به نقد و بازطراحی اندیشه‏ها و افکار قدیمی بپردازند و حتی ایده‏ها و نظریات جدید ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
12. اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی

علی محمد احمدوند؛ حسین نصیری؛ فاطمه نصرالهی‌نیا؛ احمد محجوبیان

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 157-168

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4178.2018

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه  فناوری‌های اطلاعاتی، فرایندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از دانش را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این میان، اینترنت اشیاء به عنوان شبکه‌ای از انواع اشیاء متصل به هم می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در همه عرصه‌‌ها ایجاد نماید. مفهوم اتصال وسایل و اشیاء به همدیگر، پیشرفت تازه‌ای در اینترنت است؛ هر چیزی در هر ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
13. طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی

بهناز مهاجران؛ مهدی رضوان

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3707.1923

چکیده
  هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی است برای رسیدن به این هدف، طی یک روش تحقیق پنج گامی بعد از شناسایی گروههای ذینفع با استفاده از ، ابعادو مولفه های آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی در دانشگاه تهران از دیدگاه ذینفعان شناسایی شد ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
14. طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته )

مژگان اسمعیل نیا؛ حسینعلی کوهستانی؛ علی معقول

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1398، ، صفحه 561-580

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3273.1835

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار‌یابی الگوی بهبود کیفی آموزش‌های مجازی به روش آمیخته است. در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
15. معنویت گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروههای آموزشی

زهرا کاشانیها؛ فاطمه خالوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 283-291

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3285.1842

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقشپیش‌بینی کننده‌ی معنویت­گرایی در اثربخشی رهبری در محیط کار دانشگاه است. این پژوهش ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، کمی به روش پیمایشی توصیفیمی‌باشد. نمونه آماری به روش تصادفی طبقه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 115 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدر ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
16. اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 189-201

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3579.1899

چکیده
  از دیرباز ارزیابی وضعیت عملکرد سازمان­های متصدی امر تربیت کارورزان و متخصصین کارآمد و ماهر در حوزه فنی­حرفه­ای کشور، نشان­دهنده ضرورت پرداختن به این امر به عنوان نیاز اصلی جامعه درحال توسعه ایران بوده است. لذا با بررسی وضعیت ضرورت­های ایجابی جامعه فنی­حرفه­ای کشور در تامین نیروی انسانی کارآمد، به موضوع آسیب­شناسی ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
17. شناسایی و تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 269-281

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2671.1681

چکیده
  هدف این مطالعه، شناسایی قوت­ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر موک‌ها  می‌باشد. این پژوهش، کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع کرانه­ای و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر، اشباع نظری در مقوله‌ها حاصل گردید. یافته ها نشان داده ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
18. کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش

حمیدرضا کوشا؛ ثناء دنگ کوب؛ امیرعباس برزنونی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 157-171

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3075.1779

چکیده
  بهبود عملکرد دانشجویان همواره یکی از مهم‌ترین اهداف مسئولان و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به شمار می‌رود. عوامل متعددی بر عملکرد مناسب دانشجویان تأثیرگذار است. علاوه بر عواملی که در حوزه آموزش و یادگیری دانشجویان است، موضوع سلامت جسمانی و روانی نیز بر نحوه عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به منظور تصمیم‌گیری به‌موقع و متناسب ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
19. بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر اساس مدل میسرا و دینگرا و ارتباط‌یابی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

حشمت اله سعدی؛ خلیل میرزائی

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1396، ، صفحه 285-300

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2017.728

چکیده
  آموزش الکترونیکی یک نظام آموزشی هنرمندانه و یک راه حل جامع می‌باشد برای مؤسساتی که خواهان حرکت در مسیر فن‌آوری روز و تغییر روش‌ها و محیط‌های آموزشی خود هستند، بلوغ آموزش الکترونیکی، به دنبال شناسایی و آگاهی یافتن از وضعیت موجود آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌باشد تا پس از این اقدام، بتواند وضعیت مطلوب را ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
20. سنجش میزان اثربخشی دو راهبرد مشارکتی ویکی در ارتقای کیفیت نگارش آکادمیک آزمون آیلتس

منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 35-49

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.608

چکیده
  بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس در سراسر دنیا همچنان در زمینة تسلّط بر مهارت­های موردنیاز برای نگارش آکادمیک مشکلات زیادی دارند. شاید نگارش مشارکتی در سامانة اینترنتی ویکی راه‌حل خوبی برای رفع این مشکل باشد. ازاین‌رو، مطالعة حاضر به بررسی و مقایسة میزان اثربخشی راهبرد تک­نویسنده ویرایش توسط همکلاسی و راهبرد چند نویسنده با هم ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
21. نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه‌ای مهندسان معمار

محسن کاملی؛ حمیدرضا عظمتی؛ فرزانه رمضی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 341-350

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.555

چکیده
  دروس طراحی معماری به‌عنوان مهم‌ترین دروس رشتة مهندسی معماری در مقطع کارشناسی حائز اهمیت بوده و به‌نوعی آیندة حرفه­ای معماران به‌واسطة این دروس رقم می­خورد. در این مقاله مقایسه، تأثیر و میزان نزدیکی دروس طراحی معماری 2 و 4 در فعالیت­های حرفه­ای مهندسان معماری و بررسی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازی و... در ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
22. بررسی رابطة سرمایة فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی

نادر بختیاری؛ محمد موسی خانی

دوره 10، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-84

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.440

چکیده
   ضرورت توجه به عملکرد کارکنان و استفاده از سرمایه‌های فکری جهت رسیدن به اهداف و استفادة بهینه از امکانات موجود در سازمان­ها، به ویژه دانشگاه­ها که خود مرکز تولید سرمایه­های فکری هستند، مدیران را ملزم به استفاده از سرمایه­های فکری جهت رسیدن به عملکرد مطلوب می‌نماید. در این تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است و کلیه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
23. طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

امیر حسن منجمی؛ سولماز مسعودیان؛ افسانه استکی؛ ناصر نعمت بخش

دوره 4، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 23-37

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1340

چکیده
  طراحی جدول زمان­بندی، اساساً از وظایف پیچیده و وقت گیر برای پرسنل مسئول می­باشد که از طرفی انجام خودکار آن گامی در جهت کاهش بار کاری پرسنل و از سوی دیگر یک نمونه مطلوب برای امتحان روش­های برنامه­ریزی و ارضای محدودیت­ها در هوش مصنوعی است.  در این پژوهش، ابتدا  الگوریتم­های ژنتیک مطالعه و بررسی شده، سپس در مسأله بهینه ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
24. بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول

ناصر شابختی؛ سعید غفارپور جهرمی؛ حسین غلامعلی

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1386، ، صفحه 73-82

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1246

چکیده
  امروزه استفاده از روش های عددی در حل مسایل متفاوت، کاربرد فراوانی دارد. کاربرد این روش ها همراه با توسعه و ارایه روش های جدید و نو به منظور، پاسخگویی به نیازهای متفاوت مسایل عددی بوده است. هرچند روش‌های عددی چون اجزای محدود، در حل مسایل سه‌بُعدی و با المان های چندوجهی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است، اما در این میان روش نقاط محدود به عنوان ...  بیشتر

فناوری آموزش- آموزش عالی
25. برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی

منصور شیخان؛ محمد اسماعیل کلانتری

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1386، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2007.1249

چکیده
  در این مقاله با هدف تخمین تعداد کاربران شخصی و سازمانی شبکه­ی داده­ی کشور و به دنبال آن، برآورد بازار تجهیزات مورد نیاز مربوط تا چند سال آتی، در ابتدا آمار گروه های متفاوت این کاربران با توجه به اطلاعات آخرین سرشماری ها در کشور ، بررسی و با در نظر گرفتن   نرخ رشد سالیانه­ی ترکیبی ، تعداد آنها تا پایان سال 1387 برآورد شده است. ...  بیشتر