کلیدواژه‌ها = مدارس هوشمند
تعداد مقالات: 9
1. توسعه و اعتبار سنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

جعفر جهانی؛ رضا مظاهری؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی


3. راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 183-196

اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی


6. تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 65-85

لاله جمشیدی؛ شهربانو خشکاب؛ علی‌اکبر دولتی


7. رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 311-320

مهرانگیز علی نژاد؛ نسیم سعید


8. مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 214-205

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان


9. بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 141-133

فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی