فصلنامه علمی
علوم تربیتی
1. شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان

جواد ایمانی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4900.2133

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان بود. این پژوهش نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه جمعآوری اطلاعات، با رویکرد کمی- کیفی (آمیخته) انجام گرفته ‎است. جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود. که در بخش کمی شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان هرمزگان ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی

راضیه علی دهی راوندی؛ محمدصادق طاهرطلوع دل

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4891.2139

چکیده
  با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام یافته در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی، پژوهش-هایی است که به بررسی تاثیر استفاده ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
3. شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 167-177

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3769.1938

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران میباشد. که رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین (1994) استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش و برنامه‌ریزی فناوری‌های نوین و درس کار و فناوری می‌باشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن‌ها ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
4. سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

فریدون یزدانی

دوره 9، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.375

چکیده
  امروزه با توجه به گسترش روزافزون نظام‌های آموزش مجازی، ایجاد ابزاری برای سنجش اثربخشی آن‌ها مفید و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی برای سنجش اثربخشی نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان به انجام رسید. روش تحقیق پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی معلم‌های شهرستان ملایر تشکیل می‌دادند که حداقل یک‌بار در یکی ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
5. ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور
دوره 8، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 73-80

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.98

چکیده
  چکیده: یکی از حساس‌ترین مراحل برنامه­ریزی آموزشی ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی است. شناسایی این میزان نیازمند ابزاری است که به وسیله آن کیفیت دوره­های آموزشی با آن سنجیده شود. عدم وجود این ابزار باعث تصورات و برداشت‌های نابه‌جا از نظام آموزشی می‌شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت نظام آموزش از راه ...  بیشتر

فناوری آموزش- ارزشیابی و آزمون سازی
6. اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز 1388، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2009.1331

چکیده
  امروزه تحقیقات زیادی در سیستم­های یادگیری تطبیقی مبتنی بر وب، در حال انجام است به نحوی که بتوان سیستم را مطابق سبک یادگیری کاربر، شخصی سازی نمود. تاکنون سبک های یادگیری گوناگونی معرفی شده­اند که از آن میان کارایی مدل جکسون در این مقاله مد نظر قرار می­گیرد تا اثربخشی این مدل در مدلسازی رفتارها و سبک یادگیری یادگیرندگان در سیستم ...  بیشتر