فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 237-249

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2799.1718

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده‌است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی ...  بیشتر

تربیت بدنی
2. مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل

سهیلا گوهررخی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 889-895

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3489.1881

چکیده
  روش های تدریس متفاوتی برای فراگیران مورد استفاده قرار می گیرد، اما توافق نظری در این خصوص که کدام روش بهره وری بیشتری دارد، صورت نگرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

فناوری آموزش- تربیت معلم
3. بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها

فرهاد سراجی؛ رضا موحدی؛ منیر سیاحت خواه

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 245-257

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2014.10

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه­های مجازی ایران با مهارت­های تدریس در این دوره­هاست. مدرسان مجازی برای تدریس اثربخش در محیط مجازی به مهارت های متنوعی نیاز دارند که با توجه به ویژگی­های این محیط، غالبا با مهارت­های تدریس در محیط حضوری تفاوت دارند. در این پژوهش مدل واسطه الکترونیکی سالمن (2004) به عنوان مدل ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
4. استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس

موسی مظلوم

دوره 6، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 127-134

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.209

چکیده
  در خصوص معایب و مزایای استفاده از نرم­افزار پاورپوینت در تدریس، بحث­های زیادی مطرح است؛ ولی با توجه به بررسی­های مولف، تحقیق علمی و جامعی در زمینه میزان بهینه استفاده از آن در کلاس­های درس وجود ندارد. در این مقاله نتیجه تحقیقات انجام شده روی نحوه و میزان مناسب استفاده از پاورپوینت در زمان تدریس ارائه می­گردد. به این منظور ...  بیشتر