فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 273-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2922.1742

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی درک دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته تجربی و ریاضی از مفهوم حد بر اساس نظریه APOS است. نظریه APOS یک نظریه یادگیری است که بیشتر در ریاضیات دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظریه درک دانش‌آموزان از مفاهیم را در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند و قادر است ساختارهای ذهنی که شخص به‌منظور درک مفهوم می‌سازد را مدل‌سازی ...  بیشتر