کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 26
1. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

سید محمدباقر جعفری؛ جبار باباشاهی؛ ندا اسکندری؛ مصطفی زندی نسب


2. تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

سوسن مهرزاد؛ زینب گلزاری؛ زهرا طالب


3. اثربخشی محتوای الکترونیکی طنزمحور بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1397

محمد علی رستمی نژاد؛ علی اکبر عجم؛ حسن ضابط


4. تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

سید علی فارغ؛ میلاد جعفری سیسی


5. مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مریل و گانیه بر بار شناختی، یادگیری و بهره وری آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

وحید صالحی؛ بهزاد قنبری


6. دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1397

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی


7. دیدگاه معلمین و دانش آموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

امیر دانا؛ سعید قربانی؛ اعظم فتحی زادان


8. تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی


9. مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 889-895

سهیلا گوهررخی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ مهدی جباری نوقابی


10. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 861-874

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهدبابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ زهرا بیگدلی


11. مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 875-887

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی


14. بررسی و شناسایی مدل هوشمند یادگیری همراه تعاملی جهت ارتقاء ایمنی در راه آهن

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 485-495

قاسمعلی بازآیی؛ رضا شریفی؛ حسن اسدزاده


15. سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 133-146

غلامرضا شمس؛ حامد عباسی کسانی


20. تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 229-236

موسی پیری؛ حافظ صاحب یار؛ آرش سعداللهی


22. تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعة موردی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 301-313

سمیه رحیمی؛ مرضیه دهقانی؛ امید امرالله


25. تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 229-236

حسن رستگارپور؛ مهکامه حسینی