کلیدواژه‌ها = جبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 831-843

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری


2. بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

دوره 7، شماره 3، بهار 1392، صفحه 205-220

ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی