کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 319-333

فریده حمیدی؛ محمدباقر ببرازی


2. اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

دوره 7، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 307-313

جمشید جراره؛ آذر محمدی کرکانی