فصلنامه علمی
بررسی کتب درسی
1. آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 261-272

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4216.2027

چکیده
  پیشینه و اهداف: حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری از حوزه­های یازده ­گانه­ای است که در برنامه­ درسی ملی لحاظ شده و شامل کسب مهارت­های عملی برای زندگی کار آمد و بهره ور و کسب شایستگی­های مرتبط با فناوری علوم وابسته، به فناوری اطلاعات و ارتباطات است. یکی از مبانی اصلی اصلاح برنامه درسی در قرن بیستم روند افزایش آموزش فناوری می­باشد. ...  بیشتر

تربیت معلم
2. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 911-920

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3713.1925

چکیده
  پیشینه و اهداف: مربیان از ارکان اصلی فرآیندیاددهی ـ یادگیری هستند که نقش انکارناپذیری درکیفیت­زایی یا کیفیت­زدایی نظام آموزشی ایفا می‌کنند. یونسکو آموزش را کلید توسعه جوامع و مسیری می­داند که افراد را برای تحقق توانایی­ها و افزایش کنترل بر تصمیمات اثرگذار بر آن­ها توانمند می­سازد.  این در حالی است که برای آموزش و ایجاد ...  بیشتر