فصلنامه علمی
معماری
1. مولفه های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

مصطفی ارغیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3685.1917

چکیده
  چکیده ایجاد احساس جمعی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان فراهم میکند. در این پژوهش تلاش شده است برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعة منابع موجود، 16 مؤلفه مؤثر بر احساس جمعی استخراج گردید. با طرح، توزیع و جمع آوری پرسشنامه، آرا ...  بیشتر

معماری
2. سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 615-630

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4681.2101

چکیده
  دلبستگی در فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر حضورپذیری دانش‌آموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است. توجه به نیازهای این افراد با توجه به شرایط جسمی می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر آن ها در فضاهای آموزشی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی دانش آموزان در بین دانش آموزان دبیرستان ...  بیشتر

معماری
3. تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران

مصطفی ارغیانی؛ سید عباس اقا یزدان فر؛ محسن فیضی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 211-224

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3367.1867

چکیده
  با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی ، عاطفی ، هوشی و جسمی، اما محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال ، مکان برای مواجهه ، تجربه کردن و ... دور است. مطالعات مختلف نشان می دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است که مکان باید بستری برای حس جمعی بین کاربران ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
4. تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال

مصطفی ارغیانی؛ محسن فیضی؛ عباس یزدانفر

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 109-123

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.631

چکیده
  ادراک و تجربة کسب‌شده درون مدرسه معاصر نتوانسته زمینه‌ساز مناسب یادگیری فعال انسان ­­باشد. به‌طورکلی مشارکت کردن رکن اصلی در یادگیری فعال است که امروزه تعلیم و تربیت و یادگیری در دوره راهنمایی، بر مشارکت فعال دانش­آموزان در جریان یادگیری، تأکید دارد. با توجه به اهمیت یادگیری فعال در این مقاله مؤلفه­های مؤثر در این نوع یادگیری ...  بیشتر