نویسنده = محمدسعید عسگری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 263-278

جلال رضائی نور؛ محمدسعید عسگری